A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  

P  R  S  T  U  V  Z 

PĖDAS

# PĖDAS
Javų pėdas sapne pranašauja, kad turėsite pagundų ir turto.
Išmėtyti laukuose pėdai - dirbkite ir turėsite turto.
Kulti javų pėdus turtuoliui - bankrotas, ligotam žmogui ir pavargėliui - išgijimas ir prasigyvenimas.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account