Tarot kortų reikšmės

XII. Pakaruoklis

PakaruoklisXII. Pakaruoklis

TIESIAI:

ši korta yra "stovėjimo ant galvos" simbolis, išgarsėjęs kaip visos turtinės sistemos persivertimas. Geras aspektas - tai atsinaujinimas ir atgimimas. Reiškia norą priimti permainas, gyvenimišką lankstumą, mąstymo lankstumą. Vienok, taip pat gali reikšti svyravimą ir su tuo susijusį pavėluotą sprendimo radimą. Gali reikšti svarstymą, įsigilinimą į savo problemas, protingumą. Išmintis, apdairumas – atsargumas, įžvalgumas – nusimanymas, teismai, byla, pasiaukojimas, intuicija, būrimas – pranašavimas.

APVERSTA:

reiškia per didelį susidomėjimą savo reikalais (egocentrizmas), praleistas galimybes, o taip pat nereikalingą kažko, kas tėra fantazija, nepasiekiama svajonė, gaudymą. Tuščias jėgų eikvojimas, iniciatyvos praradimas. Savanaudiškumas, egoizmas, minia, kūno politika.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

perėjimas, prisitaikymas, suvaržymas, paradoksas, pasiaukojimas gali būti būtinas, jaučia nuobodulį gyvenimui – progreso laukimas, nejudantys santykiai, gyvenimo matymas iš kito kampo, besikeičiantys prioritetai, kontrolės atsisakymas, atsitrauk atgal prieš judant į priekį.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account