Tarot kortų reikšmės

Kalavijų tūzas

Kalavijų tūzasKalavijų tūzas

TIESIAI:

Triumfas, besaikis – perdėtas laipsnis bet kame, užkariavimas, jėgos fizinis triumfas. Tai didingos – didelės jėgos korta, meilėje taipogi ir neapykantoje; ji gali rodyti didžius suklestėjimus arba didžiules nesėkmes – nusivylimus.

APVERSTA:

Tas pats, bet rezultatai yra katastrofiški; apvaisinimas, vaiko gimimas, papildymas – priaugimas, daugialypumas. Moteriai – sudaužyti santykiai per jos pačios įžūlumą.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

aiškumas, tiesa, objektyvumas, nuoširdumas, teisingumas, brovimasis pro iliuzijas, kelio į priekį supratimas, logikos naudojimas ir faktų pripažinimas, nustatymas kas yra gerai o kas blogai, realybės pripažinimas, motyvų analizavimas, protinis sumanumas.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account