Paslėptas raktas

  Sveiki visi, kurie siekiate atrakinti paslaptis, pažinti gyvenimo vaizdinius. Prasmių lauke stovi žvakė. Gali ieškoti, tik kol ji dega. Matai, suvoki, dar žodį gal ištart gali, bet virsta tuštuma vidury lauko, kur stovi šaltyje, ir baigiasi pavasaris širdy. Kiekvienas metas savo greitį turi ir užduotis laike, todėl tą patį tekstą naujoj apvaizdoj vis kitaip skaityt gali.

  zvakes   Ir baigiasi tuomet prisijungimas prie tų praėjusių laikų, asmeninės erdvės reikėjo ištirt ketinusiam aprašymus gyvenimo žmonių. Ir dar kartą paklausiu, ar esmė, ar prasmė taip daryti? Atspindžiai tarsi akys stebi. Apie ką parašyta knyga ši? 

     Istorija labai paprasta. Jų gyvenime vyko viskas ne taip kaip tikėjos, arba patingėjo, nes suledėjo laidai tarp valios ir norų, trūko suvokimo ir durų atvirų, o labiausiai tai atleidimo visiems už užvertųjų. Džiaugsmo rakto kai nebuvo, kaltieji grandines ir svorius vidinius uždėjo, nes aš juos tokiais padariau.

     Įsivaizduodamas monetarinės politikos bokštą žiūrėdamas į žvakes, matau kaip jos tirpsta. Taip tirpsta visų sričių klausimai, aukso kalnus žadantys, visi poreikiai, o kas yra būtina? 

  back Ieškokite, daug įdomių dalykų per dešimtmetį surasta ir įdėta. Sunku liaupsus savo darbo kūrybai kabinti, bet aš čia tik pateikimo formą apjungiau, kurioje atvėrus internetinio veidrodžio vartus, labai įmanoma nešti fantaziją per svajų plotus, išmatuojamus ir ne.
  Stebiu šiuos pasaulius jau gerą dešimtmetį, lyg naras pakerėtas po vandeniu dugnais, išgyvenu sąmonėje protėvius ir jų palaikymo jėgą, kuri vėliau išlieka (jeigu perduodam) vaikuose. Todėl stebiuosi didžiausiuoju laimėjimu, tai susitaikymą su savimi pačiu ir pasaulio jėgos sutvėrėju, kuris amžiais reiškėsi žmonėse ir jiems priimtinais būdais.

  Sutelktos budrios mintys ar gali valią paversti ryžtinga? Kad technikų prirašytos knygos ne tik su šypsena lyg pasakose leistų pasijaust geriau. Čia ne bilietas į nuotykių šalį, tai sąmonė, atsitrenkusi į sieną, lapelį kiša per plyšį, ant kurio parašytas klausimas, kurio atsakymo ieško kiekvienas atėjusysis. 

  Laukia žmogelis, kol remonto darbai viduje įvyks, naują langą pramuš, matys daugiau aplink save. Karti būna realybė, pro tą langą vieni kakarykai gali matytis. O tu, ar nori konkrečiai ten kažką pamatyti? Jeigu žinai ko nori, koks tavo klausimas bus tuomet?

  Čia simboliškasis raktelis, tegul padeda surasti tinkamą spyną ir duris ...

  pradžios - pabaiga


    


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account