Įsivaizduok puikius tėvus. Kokias savybes jie turės? Skirk šiek tiek laiko kiekvieną dieną savaitės bėgyje vizijai susidaryti. Kai vizija susiformuoja, susipažink su savo įsivaizduojamais tėvais ir užmegzki  artimą ryšį su jais. 

Straipsniai

Geriau tegul nurimsta protas negu kūnas: kai dvasioj ramu, kūnas ramus.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account