Keltų šamanizme  Anu  yra vienas iš vardų mamos prototipų  - deivė, kuri davė gyvybę pasauliui, stebi ir rūpinasi visomis gyvomis būtybėms. Užsimerk ir įsivaizduok, kad Anu stovi prieš tave. Ji graži ir gracinga, jos akys pilnos nuoširdumo ir supratimo. Ji apglėbia tave  ir laiko suteikdama tau begalinę meilę ir palaikymą.

Straipsniai

Graikų mitologijoje aprašyta, kaip Hades, lordas požemių karalystės, pagrobė  Persphone, ir kaip jos motina Demeter bando išgelbėti dukrą iš nelaisvės. Šis pasakojimas atskleidžia dilemą, su kuria susiduria daugelis tėvų, kai jų vaikai išeina iš namų. Nors jie stengiasi apsaugoti vaikus nuo pavojų, bet tėvų pareiga yra leisti patirti, ką jiems lemia likimas, kuris pilnas pavojų, bet daug gyvenimiškos patirties.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account