Kaip sąmoningos būtybės mes egzistuojame pastoviame ryšyje su savimi, kitais, gamta ir Dievu. Gyvenant šie ryšiai yra trapūs arba pažeisti. Medituok, kad išgydytum ryšį ir atgautum gyvenimo jėgą.Užsimerk ir priimk save, gerbk visus, kuriuos pažįsti, dėkok gamtai ir Aukščiausiajam.

Straipsniai

Geriausias patarėjas – širdis; geriausias mokytojas – laikas; geriausia knyga – pasaulis; geriausias draugas – dievas.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account