Specialios vietos

    Daugelis iš mūsų pajuntame, kad buvimas kai kuriose vietose leidžia pasijusti savimi. Įsitikink, kad tu žinai tokias vietas, pripažink jų vertingumą ir medituok ten dažnai. Nusivesk tenai kitus, kad pasidalintumėte gerąja energija.


    © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account