Kai mes senstame ir pajaučiame liūdesį kadangi jaunystė baigiasi ir pradeda kauptis senėjimo požymiai. Kad susitaikytum su šia situacija, pagalvok apie saulės ciklą kaip metaforą žmogaus gyvenimui. Tai darant suvok, kad gyvenimo grožis slypi jo atskleidime. Nuo gimimo iki mirties mes sekame gražų sielos vingį – perėjimą iš nekalto džiaugsmo į subrendusią drąsą, kuri yra neturi dėl ko apgailestauti.

Straipsniai

Išbandyk šią meditaciją po ginčo. Užsimerk ir įsivaizduok už miegamojo lango audrą. Vėjas lanksto medžius ir lietus merkia žemą. Šviesos ruožai prasiveržia pro debesis, po kurių seka perkūnija. Stebėdamas audrą tu visiškai nusiramini, suvokdamas, kas esi saugus namuose. Palaipsniui audra rimsta ir pasaulis tampa ramus. Tamsūs debesys išsisklaido ir saulės šviesa nugali tamsą. Medyje prie tavo lango paukštis užgieda. Jautiesi pakiliai ir ramus, pasiruošęs dar kartą susidurti su pasauliu.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account