Tikras gerumas

    Bet kas, kuris yra ištiktųjų yra geras, niekada nebus nelaimingas. Bet kas, kuris yra protingas, niekada nebus sutrikęs.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account