Kartais jaučiamės lyg nežinomos jėgos nešami. Ši vizualizacija padeda įsisąmoninti pasąmoningai ateinančias motyvacijas. Įsivaizduok, kad esi gilių jūrų naras, pasinardinęs į jūros gilumas. Toli tamsoje matyti laivo nuolaužų kontūrai. Per liuką plauki į laivo griaučius. Vieno kampo skrynioje matai spindintį varinį raktą. Tu pasuki jį ir skrynia atsidaro. Kas guli viduje? Ką tau tai pasako apie tavo varomuosius impulsus.

Straipsniai

Medituok ties ta sielos vieta, kur turėtų būti apgailestavimai, jeigu tokių būta ar nebūta. Ta vieta yra tuščia. Tu dėl nieko neapgailestauji – ką padarei ar liko nepadaryta. Galėjai daugiau pamatyti pakeldamas aukščiau akis, bet ir dėl to neapgailestauji. Laisvas nuo apgailestavimų, esi laimingas.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account