Gaivalingos dovanos

    Antikos išminčiai tikėjo, kad  keturi elementai – ugnis, žemė, vanduo ir oras – buvo energijos jėgos, kurios išsaugojo pasaulį. Medituok ties gilia šių elementų galia ir didingumu šių susivienijusių jėgų.  Baik meditaciją malda dėkodamas už viską, ką tie elementai tau suteikia mums.


    © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account