Mintyse įsivaizduok save kaip paukštį perintį šalia lizdo 6 identiškus
kiaušinius. Kiekviename kiaušinyje neišpuoselėtas talentas, kuriuo tu apdovanotas. Tau stebint
kiaušinis po kiaušinio pradeda skilti. Kai paukštelis išsirita, nustatyk, kokį talentą jis turi.Kaip
paukštelio tėvui tavo darbas yra juos pamaitinti ir puoselėti juos taip, kad jie galėtų ugdyti savo
potencialą. Įsivaizduok, kad tu jais rūpiniesi ir stebi, kaip paukšteliai iš nevikrių ir gležnų tampa
gražuoliais, pilnai apsiplunksnavę.Dabar stebėk jų pirmuosius skrydžius iš lizdo. Stebėdamas
pripažink savo talentus ir tegul jie atsiskleidžia.

Straipsniai

Daugelyje vienuoliškų tradicijų namų ruošos rutina yra matoma kaip tarnystė Dievui ir svarbi religinio auklėjimo dalis. Protingas namų ruošos darbų atlikimas gali būti meditacijos forma. Skirdamas visą dėmesį užduočiai, tu gerbi žmogų, kuriam tu atlieki ją.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account