Kai jautiesi sutrikęs arba negalintis apsispręsti, dažniausiai yra konfliktas tarp dviejų skirtingų ego. Kad išspręstume konfliktą, įsivaizduok dialogą tarp dviejų pusių. Įsivaizduok dvi kėdes stovinčias vieną prieš kitą. Tu sėdi pirmoje kėdėje ir stebi situaciją iš pozicijos asmenybės, kuriai tu simpatizuoji. Paaiškink šią savo poziciją savo antrininkei. Po to persėsk į kitą kėdę ir paaiškink situaciją iš kitos pozicijos. Tęsk dialogą tarp abiejų, kol abi pusės išsisakė. Dabar įsivaizduok save atsitraukusį nuo kėdžių ir matai savo antrininkes ir ryšį tarp jų. Ką supratai, išklausęs abi puses? Ar gali surasti būdą susitaikymui?

Straipsniai

DNR yra kompleksinė molekulė talpinanti genetinę informaciją reikalingą statyti, kontroliuoti ir išlaikyti gyvą organizmą. Ji randama visose gyvose ląstelėse ir yra gyvenimo projektas. DNR sudaro dviguba spiralė – forma kaip susuktos kopėčios. Mintyse pradėk lipti. Ant pirmo laiptelio pajausk ryšį su savo tėvais, iš kurių kiekvienas perdavė tau pusę savo DNR. Ant kito laiptelio pajausk ryšį su savo seneliais ir ant kito – su proseneliais. Šitokiu būdu atsek savo šaknis per savo protėvius ir taip iki pirmųjų žmonių. Pajausk tęstinumą laike ir ryšį su kiekvienu žemėje.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account