Astrologniais terminais Saturnas yra susilaikymo, atsakomybės, disciplinos ir apribojimų planeta, kai tuo tarpu Jupiteris yra plėtros, augimo, spontaniškumo ir kūrybingumo planeta. Mūsų gyvenime yra būtinas abiejų balansas: perdaug Saturno ir mes neįstengiame išnaudoti savo pilno kūrybinio potencialo; per daug Jupiterio išpučiame save, ambicijas atribojant nuo atsakomybės. Medituokite į planetą, kurios stygių jaučiate labiausiai, įsivaizduojant tiek šaltį, pilką septynių žiedų Saturno sferą, ar tiek raudonąjį gigantą – Jupiterį.

Straipsniai

Begalinis mazgas, tai keltų amžinybės simbolis, reiškiantis susiraizgiusią virvę neturinčią pradžios. Kai galvojame apie šį simbolį, mes trumpam suvokiame laiko amžinumą ir dvasios nemirtingumą. Kai sutelki dėmesį į šį vaizdą, leisk, kad šis suvokimas užvaldytų tavo sąmonę.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account