Lotosas dažnai siejamas su apšvietimu. Lapai ir žiedai išsiskleidžia auštant ir susiglaudžia temstant simbolizuodami šviesą. Jis auga purve demonstruodamas perėjimą iš nešvaros į tyrumą. Prisimink lotosą. Tegul tavo siela pasiekia šviesą.

Straipsniai

Teisybė yra tai, kas nekinta. Ypatingai trys absoliučios konstantos yra pats Dievas ir gyvenimo šokis. Apmąstyk kiekvieną, kad suvoktum tiesą.
          Asmenybė yra dvasinės energijos ramybės taškas  žinomas kaip siela. Medituodamas įsivaizduok šviesos tašką viduryje kaktos tuoj virš antakių.
           Dievas yra beribės ramybės, meilės ir tiesos vandenynas. Mąstydamas apie Dievą įsivaizduok šviesos tašką kylantį iš kūno, kad susijungtų su begaline šviesos ekspansija.
           Iš šio taško mąstyk apie įvykius žemėje – gyvenimo šokį – kuris atsiskleidžia per laiką.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account