Gerumas susijęs su meile

    Gerumo praktikavimas susietas su meile skatina besąlygišką draugiškumą sau ir kitiems. Siųsk gerumą kartodamas viduje eiles:“Suteik laimės, suteik sveikatos, suteik saugumo, suteik ramybės“.  Po to tuos linkėjimus tyliai peradresuok kiekvienam, ką sutiksi šiandien pakeisdamas iš „man“ į „jiems“.


    © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account