Geriau tegul nurimsta protas negu kūnas: kai dvasioj ramu, kūnas ramus.

Straipsniai

Užsimerk ir įsivaizduok, kad prieš tave yra didžiulė apversta palmė. Tu švelniai lipi pagalvėlėmis nuklota palme ir susirangai viduryje. Mojuojanti ranka tave saugo supdama tave pirmyn ir atgal. Tau šilta, saugu ir jautiesi mylimas.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account