Zen mokytojas Čuang Tsu patvirtino, kad poreikis laimėti, gali išsekinti lankininko energiją. Sutelkdami dėmesį į tai ką darome, mes galime išlikti dvejopi: protingi ir spontaniški. Tai išlaisvina mus nuo bet kokių laimėjimo ar pralaimėjimo minčių, ir leidžia mums švariai ir efektyviai įgyvendinti valią. Pasistenk nupiešti savo lanką be prisirišimo prie rezultato. Nesvarbu pataikysi tu į taikinį ar ne, turėsi ryžto sėkmei pasiekti, išsilaisvinant nuo šios nerimastingos naštos.

Straipsniai

Buda patyrė nušvitimą po banjano medžiu, kuris žinomas kaip Bodi (nušvitimo) medis. Bodi medis atauga iš šakų įsišaknijusių dirvoje. Tai simbolizuoja dvasios nemirtingumą. Įsivaizduok, kad sėdi po Bodi medžiu. Žiūrėdamas į ilgas išsidriekusias šakas, jausk savo dvasią  įsikūnijusią  daugybę kartų praeityje, dabartyje ir ateityje.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account