Keltų tradicijos byloja apie būtybę vadinamą senovės žiniuonė, kuris sergi žmogaus vidų, ir yra apibūdinama,  kaip graži moteriškė apsigobusi pelėdos apsiaustu kaip išminties simboliu. Pasitark su ja asmeniniais bendravimo klausimais. Įsivaizduok save mėnulio apšviestoje laukymėje. Žiniuonė prieš tave. Papasakok jai apie savo problemą, ir paprašyk patarimo. Išklausyk atidžiai jos atsakymą, kad išmintis persmelktų tavo mintis. Žinok, kad tu gali pas ją sugrįžti, bet kuriuo laiku paprašyti pagalbos.

Straipsniai

Aš gyvenu dvasioje sutariant su kūnu ir protu, su gamta ir jos begaliniais turtais, su kitais dvasinėje giminystėje.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account