Virš dvilypumo

    Užsimerk ir įsivaizduok, kad lipi į raketą. Akimirksniu raketa pakelia tave aukštai virš žemės, virš viso dvilypumo. Žiūrėdamas žemyn tu matai vieną pasaulį, vieną sielų šeimą, visus surištus meilės gija.


    © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account