1993 Nano technika iš ledynmečio

    Akmens sluoksniuose, kurie tokie seni, kad galima nuostatyti Žemės geologines epochas, kartais randama visai nederančių daiktų. Papasakosiu apie artefaktą, pa­gamintą nesuvokiama technologija, kurią pasieksime tik po kelerių metų. Nuo 1991 m. iki 1993 m. aukso ieškotojai rytiniame Uralo kalnų pakraštyje spalvotųjų metalų žvalgymo duobėse rasdavo keistų, spiralės formos daiktų.

    Šie objektai nuo 3 cm iki 0.003 mm dydžio. Įvairiose vietose, prie upių Narada, Kozim, Balbanju, prie upelių Vetvistyj, Lapčevozšių nesuprantamų daiktų rasdavo tūkstančiais, dažniausiai 2-12 m gylyje. Geologų duomenimis, sluoksnių amžius 20000-300 000 metų. Taigi radiniai iš pleistoceno iš ledynmečio epochos! Spiralės formos artefaktai sudaryti iš įvairių metalų: didieji iš vario, mažiausi iš retų metalų molibdeno ir volframo. Pastarojo didelė atominė masė ir didelis tankis, lydosi prie 3410°C. Volframas naudojamas plieno rūšių kietinimui, nelegiruotas - elektros lempučių kaitinimo siūlams. Molibdeno didelis tankis, lydosi taip pat aukštoje tempera­tūroje - 2650°C. Šis metalas taip pat naudojamas taurinant ir kietinant metalus. Radinius tyrė Rusijos Mokslų akademija Syktyvkare, Maskvoje ir St. Peterburge bei Suo­mijos mokslinis institutas Helsinkyje. Tiksliai išmatavus dažnai milimetro dalių dydžio spirales paaiškėjo, kad jų dalių matmenys atitinka auksinę taisyklę. Tai iš senovės žinomas architektūros ir geometrijos „geležinis įstatymas". Jis panaudojamas, jei atstumas dalinamas į dvi dalis, viso atstumo santykis su didesne dalimi turi būti lygus didesnės dalies santykiui su mažesne. Nepaisant tokių subtilybių, tie nežinomos technologijos kūriniai asocijuojasi su labai šiuolaikiška valdymo technika, prie kurios prijungta miniatiūrinė aparatūra. Visame pasaulyje mokslininkai stengiasi sukurti miniatiūrinius, milimetro dalių dydžio valdymo elementus: stūmoklius, dantračius, jungiklius. Planuojama pagaminti nano robotus. Jie galėtų atlikti kol kas tik fantastiniuose kūriniuose aprašomas užduotis. Galima juos panaudoti mikrozondams medicinos srityje, pvz., operuojant labai siaurą kraujagyslę. Uralo artefaktus analizuoja 4 institutai. Aš turiu Maskvos centrinio mokslinio tyrimo geologijos ir spalvotųjų metalų instituto pranešimą. Šiame 1993 m. lapkričio 26 d. pranešime nustatomas geologinio sluoksnio, kuriame randami spiralės formos objektai, amžius -100 000 metų. Aprašomas institute atliktas tyrimas naudojant japonų fir­mos J E O L elektromikroskopą J S M T - 3 3 0 . Pateikiami i r spektrinės analizės duomenys. Ypač svarbios Rusijos Federacijos geologijos ir naudingųjų iškasenų panaudojimo instituto Maskvoje išvados. 1996 m. lapkričio 26 d. pranešime Nr. 18/485 sako­ma: „Gauti duomenys rodo reiškinio nežemišką techninę kilmę".


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account