Pitagoro kvadrato reikšmė 999

  Skaitmuo 9 psichomatricoje atsako už protą, atmintį ir aiškiaregystę.

  Kodėl būtent šis skaitmuo? Jis eina po skaitmens 8 ir jo charakteristika turi būti susieta su to skaičiaus reikšme. Aštuoni atsako už pareigą savo artimiems žmonėms, ypač tėvams. Be abejonės, kad žmonės pergyvena tėvų mirtį, ir kaip tik tam atvejui skirtas skaitmuo 9. Po tėvų mirties pareiga pereina į naują savybę – būtina juos atminti, ir todėl skaitmuo 9 atsako už atmintį. Kada mes kalbame apie kokį nors žmogų, apie jo sugebėjimus, tai, kaip taisyklė, vertindami jo atmintį, mes darome išvadą apie jo proto jėgą: “Kiek jis daug visko žino (turime omenyje – atmena), reiškia protingas žmogus”.

  Turimos žinios tobulina žmogų, na o tada iš karto gauname atsakymą į klausimą, susietą su aiškiaregyste. Numatyti bet kokią situaciją gali tas žmogus, kurio galvoje sukaupta didžiulė patirtis, kuri leidžia daryti ateities prognozę, pasiremiant vieno ar kito įvykio sulyginimu su tuo, kas buvo

  Negalima pamiršti, kad skaitmuo 9 įeina į tris linijas : trečią stulpelį –talentas, trečiąją eilutę – stabilumas, besileidžiančią įstrižainę – žmogaus dvasingumas. Taigi, skaitmuo 9 gali būti pagrobtas ir įjungtas į vieną iš šių linijų, kas gali iššaukti atminties ir proto jėgos praradimą, ypač jeigu devynetukai įtakojami trečiosios eilutės – stabilumo, kada žmogus atmena daugybę smulkmenų ir įpročių, užteršiančių jo smegenis ir atmintį. Be abejonės, aiškiaregio savybė (kokybė) pilnai priklauso ir nuo žmogaus energijos jėgos (pageidautina psichomatricoje turėti 22 ir daugiau). Per didelis dvasingumas dažnai veda į fanatizmą (tikėjimas, aistra, poreikiai), kas taip pat atima žmogui protą, kada jo smegenys dirba pasiremdamos cikliška informacija, įdiegtą jame panaudojus psichologinį kodavimą, įtraukiant į vieną ar kitą sferą. Vystyti ir tobulinti savo atmintį būtina nuo ankstyvos jaunystės.

  ATMINTIS “9”. CHARAKTERISTIKA. Prieš nagrinėjant atvejį, kada psichomatricoje vienas skaitmuo 9, susitarsime, kad devynetuko nebuvimas yra negalimas atvejis, o būtent, šis skaitmuo turi būti sukurtas linijų – žmogaus normaliam gyvenimui būtina nors šiokia tokia atmintis. (Apie papildomo skaičiaus sukūrimą linijomis žiūrėti į skyrių “Pitagoro sistemos taikymas po 2000 metų”.

  Ir taip psichomatricoje – vienas skaitmuo. Tai reiškia, kad žmogus užmirštantis, todėl ir pykčio ilgai nelaikantis kitam žmogui.

  Ar galima teigti, kad toks žmogus neprotingas ? Negalima vertinti žmogaus proto jėgos (stiprumo) pagal jo atmintį, nes žinome, kad beveik visi talentingi žmonės labai išsiblaškę ir užmirštantys, tačiau tai dar nereiškia, jog jie kvaili. Mes kalbame apie žmogaus atmintį, kaip apie sugebėjimą atminti kokią nors informaciją ir mokėjimą ją atgaminti.

  Nesusipažinusiems su smegenų fiziologija, galima pateikti labai įdomų faktą. Bet kokia informacija, kurią žmogus gali atkartoti po 30 sekundžių po” jos įsiminimo,- išsilaiko atmintyje labai ilgai. Silpnos atminties problema yra ne tame, kad atsiminti, o tame, kaip tą informaciją surasti galvoje. Tai kaip tik, turinčiojo psichomatricoje vieną devynetuką, silpnybė (bėda). Jis ilgai ieško reikalingos jam informacijos savo atmintyje. Galima pateikti keletą naudingų patarimų, kaip sustiprinti atmintį ir padidinti greitį informacijai susirasti. Geriausias būdas, tai informacijos kartotekos vedimas. Svarbiausią informacija patartina užrašinėti keliuose vietose. Bandant atsiminti informaciją, reikia pasitelkti ją lydinčias detales (informacijos fonas), tada atmintis ją atgamins žymiai greičiau. Labai gerai atmintį veikia džiaugsmo emocijos, muzikinis fonas.

  Negalima teigti, kad žmonės su vienu devynetu turi “kiaurą” atmintį. Būtiną informaciją (esant reikalui) jie atmena gerai, tačiau iki to momento, kol ji būna reikalinga kasdieniniam naudojimui. Kaip taisyklė, pasikeitus interesams, nereikalinga informacija nustumiama (patalpinama) smegenyse į skyrių ilgalaikiam saugojimui. Ji ten gali pasimesti tarp daugybės kitos informacijos. Todėl, jeigu jūsų psichomatricoje vienas devynetukas, staiga nemainykite savų interesų. Pageidautina, kad naujasis interesas būtų pirmojo tąsa ir tik tokiu būdu bus išsaugotas ryšys su jau turimais duomenimis atmintyje.

  Labai svarbu niekada neprišiukšlinti savo atminties nuoskaudomis savo artimiesiems, draugams, ar kitiems žmonėms. Nuoskauda įsirėžia į atmintį dėl labai ryškaus atsiminimo fono ir išstumia kitą informaciją.

  ATMINTIS “99”. CHARAKTERISTIKOS. Dvi devyniukės psichomatricoje liudija apie stiprią atmintį, kuri leidžia greitai be praradimų atgaminti reikiamą informaciją. Tai suteikia žmogui daugiau galimybių užsiimti mokslų studijomis. Jeigu turint tokį ženklą žmogus skundžiasi silpna atmintimi, tai būtina išsiaiškinti tokio neatitikimo priežastis.

  Viena iš labiausiai paplitusių atminties susilpnėjimo priežasčių – devynetukų “pagrobimas” linijomis, ypač trečiosios eilutės (stabilumo), kada vietoje protinių gabumų vystymo, žmogus apsikrauna save įvairiausiomis mažomis problemomis, pareigomis, daugelį iš jų netgi vargu ar galima pavadinti būtinomis.

  Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kad žmonės su stipria atmintimi atmena kiekvieną nuoskaudą, kas netgi gali privesti prie atminties praradimo būtinajai informacijai. Labai svarbu atsikratyti nuoskaudų, ypač jeigu jos liečia tėvus. Būdas – suprasti artimojo žmogaus poelgį, kuris atvedė prie emocijų suliepsnojimo.

  Ar galima teigti, kad dvi devyniukės labiau stipresnės, negu viena? Taip, jeigu sulyginsime galimybę atgaminti informacijai didžiule apimtimi.Tokiems žmonėms rekomenduotinos profesijos, susietos didžiuliu informacijos kiekio atgaminimu (lingvistai, literatoriai, vertėjai, statistikos ir bankų tarnautojai ir t.t.). Kas liečia žmones su vienu devynetu, tai jie pasireiškia daugiau, kaip naujo atradėjai - pagrindinė informacija dingsta smegenyse. Pavyzdžiui, žmogus užsiima piešimu; jeigu jo psichomatricoje dvi devyniukės, tai jis gerai piešia iš natūros ar daro kitų paveikslų kopijas. Jis gali būti restauratoriumi. Jeigu psichomatricoje vienas devynetukas, tai toks dailininkas ne labai sugeba kopijuoti kitus paveikslus, jis stengiasi nupiešti ką nors nauja. Netgi pradėjęs dirbti kažkieno maniera, jis po truputi pereina prie savo stiliaus. Tai būdinga ir muzikantams, poetams, rašytojams.

  Esant dviem devynetukams ir skaičių paketui 55 arba 777, arba 666, žmogus gali turėti aiškiaregystės požymius, kurie kaip tik remiasi tų ženklų kombinacija. Panaši aiškiaregystė galima esant papildomoms devyniukėms.

  Sukaupęs pakankamai patirties, žmogus po truputi stiprina logiškąsias galimybės dėl sukauptų modelių situacijų. Jis jas tolimesniame veiksme gali sulyginti su naujai atsirandančiomis situacijomis.Vis tiktai tokiu būdu pagerinta logika, negali suteikti pagrindo intuityviam matymui, o todėl ir negali sukurti iš pagrindų naujų idėjų arba sprendimų. Žmogus turintis du devynetukus tobulina jau turimą intuiciją.

  ATMINTIS “999 IR DAUGIAU”. CHARAKTERISTIKOS. Psichomatricoje daug (trys ir daugiau) devyniukės. Tai reiškia, kad atminties charakteristika turi užleisti vietą naujai savybei , už kurią atsako devynetukai – aiškiaregystei. Pabandykime išsiaiškinti patį aiškiaregystės (-žinystės) procesą. Galima išskirti du aiškiaregystės skirtingumus. Visų pirma, jeigu žmogus turi stiprią energiją (22 ir daugiau), tai jis gali įsijungti į informacinį lauką. Jis pasiekiamas dėl stiprios atminties, nes atmintinos informacijos kiekis turi pereiti į savybę. Sukaupta ir sutvarkyta informacija neturi išnykti iš informacinio lauko. Todėl įėjimas į jį leidžiamas tiktai tiems, kas turi stiprią atmintį ir energiją. Jeigu žmogus turi psichomatricoje daug devynetukų, bet silpną energiją (ne daugiau vieno dvejetuko), tai galima kalbėti apie sulyginamąja aiškiaregyste, kada jis išrenka iš atminties panašias situacijas ir pateikia pasiūlymus įvykiui (reiškiniui) užbaigti. Tokia aiškiaregystė neturi didelio patikimumo. Sulyginant ženklus “99” ir “999” pagal atminties jėgą pirmenybė turi būti atiduota dviem devyniukėms, nes aiškiaregystė išsklaido žmogaus atmintį, atitraukdama ją kartais nuo tikrovės. Aiškiaregiai, išeinantys į informacinį lauką, gali klysti savo numatymuose, nes sugeba matyti (nujausti) tik įvykių kontūrą, jų neaiškius siluetus. Kartais nesugeba numatyti įvykio pabaigos laiko, tačiau žino,kuo pasibaigs situacija.

  Stipriai aiškiaregystei atstovauja ženklai “9999” arba “99999”. Tokiu atveju kalbama apie pranašo ženklą, kada visos (beveik visos) žmogaus prognozės išsipildo gana dideliu tikslumu. Be abejonės, mes kalbame apie žmones, kurie išvystė savo sugebėjimus ir neleido “pasigrobti” savo devynetukų linijoms. Jeigu jūsų vaikas turi daug devynetukų, tai ant tėvų gula didžiulė atsakomybė už aiškiaregio atskleidimą. Kaip galima tai padaryti ?

  Svarbiausia – būtina išskirti jo interesų ratą ir tobulinti jo domėjimąsi tam tikroje srityje. Kai tik jo potencialas, tobulinantis toje srityje, pasieks aukštą lygį, įvyks kokybinis situacijos pasikeitimas. Žmogus įgis savybę prieiti prie informacinio lauko, kuriame glūdi visos žmonijos sukaupta patirtis. Kai tik žmogus pradės gauti informaciją (sapnuose arba matymuose), būtina užsivesti jo matytų simbolių žodyną. Gana dažnai stiprus aiškiaregis kenčia nuo to, kad negali suprasti informacijos esmės, ji būna užkoduota simboliais arba vaizdais. Neverta prašyti kitų aiškintojų paslaugų, geriau susidaryti asmeninį sapnininką, žymiai geriau atspindintį būsimų įvykių esmę. Svarbiausia – išmokti tikėti ir pasitikėti savo nuojautomis, sapnais, vaizdiniais, jutimais. Jeigu tokios savybės yra pas jūsų vaiką, tai tikėkite - jis daug žino.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account