Pitagoro kvadrato reikšmė 888

  Skaitmuo 8 – vienas iš pačių svarbiausių skaičių, sutvarkanti ir vertinanti visą žmogaus psichomatricą, nes kaip tik jo pastovumas arba pasirodymas psichomatricoje nulemia daugelį savybių, būtinų žmogui.

  Aštuonetasatsako už pareigos jausmą artimiesiems (tėvams, šeimai), pakantumo ir gerumo jausmą - savybes, kurias turime pareikšti savo gimdytojams ir artimiems žmonėms.

  Kodėl būtent 8 atsako už tą savybę ? Paaiškinimas paprastas. Užrašykime pačius artimiausius žmones : tėvas, motina, brolis (arba sesuo),žmona, sūnus, duktė, žmonos tėvas, žmonos motina. Sąraše aštuoni žmonės, ir jų atžvilgiu ypatinga ir pareiga. Pagrindinė vieta skirta tėvams, nes mes jų nepasirenkame, tačiau kaip tik jie suteikė mums gyvenimą ir už tai turime jausti jiems padėką. Kaip dažnai mes kalbame apie šią savybę. Daugelis priima ją už nuolankumą, tylėjimą, sutikimą, tačiau nereikia vieną žodį mainyti kitu. Pakanta (tolerancija) – tai mokėjimas pakęsti žmogų šalia savęs, jo įpročius, pažiūras, norus. Mergina eina į pasimatymą užsidėjusi geriausius aukštakulnius batelius. Jai skauda kojos, jai nepatogu, tačiau ji kenčia ir nenusiima batelių, dar daugiau, ji šypsosi savo mylimajam. Jaunas žmogus šalia su puošniu kostiumu, kaklaraiščiu, o gatvėje pavėsyje trisdešimt laipsnių karščio, tačiau jis juokauja, šypsosi ir kenčia savo nepatogumus. Kodėl panašioje situacijoje mes viską pakenčiame, o štai santykiuose su artimaisiais tokiais negalime būti? Kada mes kalbėjome apie jaunus žmones, mes kruopščiai paslėpėme vieną svarbų žodį, tikriau, žodžių derinį – jiems to reikia (būtinai reikia jiems patiems).

  Dabar pasistenkime suprasti, kad pakanta (tolerancija) taip pat reikalinga savo gimdytojams ir artimiesiems. Tarkime, kad jauna, graži , protinga ir grakšti mergina niekaip negali surasti bendros kalbos su savo tėvu, pas juos didžiausias konfliktas, pereinantis į neapykantą. Mergina miegodama susapnuoja, kad ateina pas ją angelas (arba Dievas) ir siūlo tokį kontraktą. Jai sapne parodomi įvairiausi tėvai, o ji pagal savo norą gali išsirinkti bet kurį jų. Surašoma sutartis ir patvirtinama jos parašu. Tarp kandidatų į tėvo vietą vienas turtingas, kitas meilus ir geras, trečias- viskas susumuojama. Sąrašas gana ilgas tam, kad būtų geresnė galimybė išsirinkti. Galų gale kandidatas išsirinktas, dedamas parašas. Ateina ilgai lauktas rytas. Mergina atmerkia akis ir pamato naują kambarį, o jame jos naujasis tėvas. Ji nori atsikelti, tačiau tas ima ją ant rankų ir sodina į invalido vežimėlį. Siaubas ?! Ne, tai norma. Pas tą tėvą turėjo būti duktė invalidė, ir ji tapo ja. Jokių stebuklų, viskas teisingai. Pagalvokite apie tai.

  PAREIGOS JAUSMAS “8-NĖRA”. CHARAKTERISTIKOS. Psichomatricoje nėra aštuoniukės. Gerai tai, ar blogai ? Daugelis pasakys. Kad toks žmogus neturi pareigos jausmo nuo pat gimimo, ir tai yra blogai, nes kartu su ta savybe atsiranda ir nepakantumas ir gerumo stoka. Iš dalies tai teisinga. Tačiau reikėtų atlikti psichomatricos analizę. Mes jau žinome, kad kiekvieno žmogaus charakterį apsprendžia tik vienetukai. Pavyzdžiui, jeigu pas žmogų vienas arba du vienetukai ir nėra aštuoniukės, tai galima teigti, kad tokie charakteriai daug kuo panašūs. Tokie žmonės – bevaliai, egoistai, norintys apginti tik savo nuomonę kas bebūtų, nenorintys imtis jokios atsakomybės. Skirtumas tarp jų yra tik tas, kad esant dviem vienetukams, žmogus ima reikalauti pagyrimų ir dėmesio, kas labai dažnai apsprendžia ir jo profesiją, kuri leidžia jam gerai pasirodyti ir dėl to pareikalauti pagyrimų Jeigu mes kalbame apie tokių žmonių pakantumą, tai jis suvedamas į tai, kad dėl savo charakterio silpnumo, jie negali sugniuždyti kito žmogaus, o dėl savų interesų nesivelia į konfliktus. Kaip matyti iš tokio pavyzdžio, žmogus gali pakęsti kitą žmogų šalia, tačiau tokio elgesio priežastis paslėpta ne jo gerume ar pakantume. Tai bevališkumas ir abejingumas kitam žmogui, o kartais ir baimė konfliktuoti su juo.

  Kai tik vienetukų kiekis viršija du ir daugiau, tai galima kalbėti, kad ramybės būsenoje atsiranda charakterio perėjimas į naują savybę, kada kiekviena pora vienetukų “pagimdo” aštuonetuką. Toks žmogus tampa minkštu, pakančiu, geru, kas ir atitinka jo normalią būklę. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi charakterį “11111”, tai ramybės būsenoje jis pereina į 88, pasiliekant tik vienam 1. Tai susieta su tuo, kad toks perėjimas leidžia žmogui gauti papildomus skaičius 22 arba 4, kas sutvirtina žmogaus energiją arba jo sveikatą. Vienintelis, ko negalima užmiršti, tai kontaktuojant su tokiu žmogumi, kuris neturi aštuonetuko, tai to, jog jis negali pernešti spaudimo iš šalies – visada įvyksta emocijų protrūkis ir konfliktas.

  Kad išugdyti pareigą tiems, kurie neturi 8, būtina žinoti paprastą priežasčių ir pasekmių grandinėlę. Jeigu to žmogaus tėvai vykdo pareigą saviems tėvams, jeigu jie pakantūs ir geri, tai tos savybes jis perims iš jų nepriklausomai nuo aštuonetukų kiekio. Jeigu patys tėvai nevykdys pareigos savo tėvams , tai jų vaikai pakartos tą patį savo vaikams, nepriklausomai nuo aštuoniukių jėgos. Galima tvirtai teigti, kad skaitmenys 8 pilnai priklauso nuo to, kaip širdingai vykdė pareigą tėvai to žmogaus, kurį tiriame. Prieš tai, kai imate prikaišioti savo vaikui dėl užsispyrimo ir nepagarbos jums – atminkite, kaip jūs elgėtės su savo tėvais !

  PAREIGOS JAUSMAS “8”. CHARAKTERISTIKOS. Vieno aštuonetuko buvimas psichomatricoje reiškia, kad žmogui duotas pareigos jausmas nuo gimimo, tačiau ypatingos jėgos ta savybė neturi, todėl reikia sau priminti apie pareigą ir rūpestį tėvams.

  Atsiradusi aštuoniukė ima stipriai įtakoti į žmogaus charakterį, nes galimas perėjimas 11 į 8 ir atvirkščiai – 8 į 11, kas labiau svarbu esamoje situacijoje. Pavyzdžiui, žmogus turi charakterį 111. Tarkime, kad jo psichomatricoje nėra aštuoniukės, tada egzistuoja galimybė perėjimo 111 į 1 ir 8 ir toliau (savo interesų apsaugai) vėl į 111, kas suteikia žmogui nedidelį emocijų ir konflikto protrūkį, kuris greitai užgęsta.

  Dabar tarkime, kad psichomatricoje yra viena aštuoniukė, o 111. Galima grandinė perėjimų : 111 ir 8 pereina į 1 ir 88 (geras ir pakantus), tačiau tą žmogų spaudžiant, įvyksta emocijų protrūkis, ir charakteris pereina į 11111, o tai jau despoto charakteris, ir konfliktas gali įgauti labai žiaurią formą. Tokiais momentais toks žmogus nesiskiria nuo despoto, kas ir pademonstruoja aštuoniukės nestabilumą ir jos neigiamą įtaką žmogaus charakteriui. Galima tik teigti, kad turint tokį rinkinį (111 ir 8) psichomatricoje žmogui draudžiama veržtis į valdžią, nes jis nuolat bus dviejuose būsenose – bevališkume ir neatsakingume, esant 1 ir 88, ir susierzinime ir pyktyje – emocijoms sprogus arba siekiant išsaugoti savo požiūrius – 11111.

  Išugdyti pareigos jausmą pačiam labai sudėtinga, jeigu tėvai neskyrė dėmesio savo tėvams. Atsiranda skriaudos jausmas tėvams, kurie pasitarnauja santykių jautrumui. Vienintelis, ką būtų galima patarti,- pagalvoti apie savo vaikus, kurie kopijuos jus, ir vien dėl to verta išmokti gerbti ir pakęsti artimuosius. Gana dažnai iškyla situacija, kada tėvai stipriai skriaudžia savo vaikus ir netgi muša juos, kas, be abejonės, iššaukia vaikams skriaudą, o kartais ir neapykantą.

  Būta atsitikimo, kada viena moteris šoko ant savo motinos kapo. Pas ją augo duktė, ir jos svajonės buvo tolimos nuo galimo atpildo už tai, tačiau tikriausiai, jos dalia nebus geresnė už jos motinos likimo.

  Žmogus, kurį jo tėvai mušė ir niekino jo ankstyvoje jaunystėje, padaro įžadus, kad jis niekada nebus toks, kaip buvo jo tėvai, jog jis geresnis už juos. Galima tiksliai numatyti jo poelgius savo vaikams – jis juos muš (įžado žala). Jo vaikų likimas priklausys nuo jo, jie gali pakartoti įžadą.

  PAREIGOS JAUSMAS “88 IR DAUGIAU”. CHARAKTERISTIKOS. Jeigu psichomatricoje dvi arba daugiau aštuoniukės – pareigos jausmas suteikta nuo gimimo. Galima tokius žmones vadinti “geručiais”. Tokių žmonių gerumas tampa elgesio norma, jie labai pakantūs, prisimena apie savo artimuosius, nes kitiems padėti jie tiesiog privalo. Jais gali “pasivažinėti” visi, tačiau nemaišyti su tuo, kad juos galima apgauti. Tokie žmonės yra teisybės ieškotojai, jie visada jaučia melagystę, tačiau apie tai nesako savo pašnekovui tik dėl pakantumo ir gailesčio jam. Žmonėms, turintiems daug aštuonetukų psichomatricoje, geriausia pasirinkti profesijas, susietas su pagalba kitiems: gydytojai. mokytojai, gelbėtojai ir t.t.

  Reikėtų išskirti ypatingą pareigos charakteristiką “888”. Prisiminkite, kad trys skaitmenys visada iššaukia tos savybės ,už ką yra atsakingi, nestabilumą.Šiuo atveju mes susiduriame su žmogumi, kuris yra geras, pakantus, atsimena savo tėvus , tačiau jis tampa teisybės ieškotoju. Svarbiausia – jo teisybė. Sakoma, kad viskas yra gerai, kas su saiku. Kaip kartais būna sunku įvertinti vieno ar kito įvykio teisingumą. Už žmogžudystę žmogų gali nubausti mirties bausme, tačiau karo metu už žmonių žudymą kartais suteikiami apdovanojimai, už ypatingus nuopelnus (užmušinėti). Praeina metai ir pasirodo, kad nuteistasis buvo nekaltas, nes gynė savo šeimą nuo maniako, kuris kėsinosi užmušti jo žmoną ir vaikus, o karo herojus šaudė tuos, kurie ėjo su pakeltomis rankomis, pakliuvus į apsuptį.

  Ar gali būti, kad žmogus turintis daug aštuonetukų psichomatricoje – grubus, egoistiškas, žiaurus, neprisimenantis artimųjų ? Be abejo, taip gali būti. Tokio žmogaus poelgiai tolimi nuo jo pačio. Visų pirma, būtina išsiaiškinti jo tėvų santykius su jo senele ir seneliu. Labai didelė tikimybė, kad egzistavo konfliktas, kuris apsprendė kalbamo žmogaus elgesį, nes jis turi būti nubaustas dėl savų tėvų nepagarbos jų tėvams. Antra priežastimi gali būti neteisingas tėvų elgesys su juo jaunystėje, kada jie nuolat spaudė jį, norėdami pasigardžiuoti savo valdžia. Atsakomoji reakcija pasireiškia po to, kai jis paauga ir ima priešintis.

  Kaip taisyklė, patys tėvai įperša vaikui visas negatyvias savybes, įtikinėdami jį, kad jis kvailas, užsispyręs, piktas, agresyvus, negailestingas ir … Atsiminkite patarlę : “Pasakyk žmogui šimtą kartų, kad jis kiaulė,- po šimtas pirmo jis sukriuksės”. Suraskite savyje jūsų vaiko elgesio priežastis. Gal būt jūs patys tokiais buvote, o gal iki šio laiko jūs taip elgiatės su savo tėvais, o vaikas tiesiog kopijuoja jus. Trečia, panašaus pareigos ir gerumo iškrypimo priežastis – apžavai, kurie yra vaike nuo gimimo ir kuriuos būtina panaikinti.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account