Pitagoro kvadrato reikšmė 333

  Skaitmuo 3 psichomatricoje atsako už domėjimąsi mokslais, ir visų pirma tiksliaisiais ir technika; domėjimąsi bet kuo.

  Šis skaitmuo psichomatricoje įeina į keletą linijų, o būtent- stulpelį 1- 2- 3, kylančiąją įstrižainę 3- 5- 7 ir trečiąją eilutę 3- 6- 9. Tai labai svarbu nagrinėjant skaitmens 3 įtaką.

  Pažymėtina, kad ne visi žmonės gali aiškiai atskleisti save mokslams. Tai susieta su tam tikru skaitmenų paketu: 22, 55, 9 (arba daugiau), 33 (ir daugiau), jeigu kalba eina apie tiksliuosius mokslus. Tačiau jeigu žmogus domisi humanitariniais mokslais, tai paminėtini skaitmenys nebūtini, tik trejetų turi būti ne mažiau dviejų.

  Jeigu žmogus neturi daug 5 arba 9, tai užsiėmimas mokslais tampa problematiškas, kas būtinai atsiliepia į žmogaus interesus, nes skaitmuo 3 atsako už bendrus interesus bet kam. Kad galutinai nuspręsti, į ką žmogus linkęs, būtina išsiaiškinti į kokią iš trijų linijų įeina skaitmuo 3.

  Pirmas stulpelis 1- 2- 3 atsako už savęs įvertinimą. Jeigu skaitmuo 3 įeina į pirmąjį stulpelį, tai galima teigti, kad žmogus ypatingą dėmesį kreipia savęs vertinimui, įvertinimas, kaip taisyklė, būna užaukštintas, o tai matosi į jo pažiūras į kitus. Dažniausiai tokie žmonės mano, kad aplinkiniai kvailesni už juos, stengiasi įrodyti savo teisumą, netgi neturėdami nei žinių nei patirties ginčijamu klausimu. Bėda žmogaus ta, kad jis pats negalėdamas nieko pasiūlyti, veržiasi duoti patarimus kitiems (tokie žmonės turi skaičių paketą “2”, arba “2-nėra”, arba “222”, “5-nėra”), tačiau netgi esant dideliam tų skaitmenų kiekiui, tokie žmonės nevysto savęs dėl tingumo.

  Kylančioji įstrižainė 3- 5- 7 – kūniškieji, materialūs interesai, seksas. Jeigu skaitmuo 3 įėjo į paminėtą liniją, tai žmogus ima aktyviai domėtis intymiu gyvenimu ir pinigais (pirmasis, kaip taisyklė, stipresnis, nes uždirbti pinigus tampa sunkiau). Prasideda begalinis sekso partnerių keitimas, kas nuslopina skaitmenį 3 čioje linijoje.

  Trečioji eilutė 3- 6- 9 atsako už žmogaus stabilumą. Jeigu skaitmuo 3 pagrobtas tos linijos, tai žmogus paprastai “apauga” įpročiais, pripratimais, kurie tampa labai svarbūs jam. Tada atsiranda įvairiausios privalomosios tradicijos ir ritualai, kuriais žmogus apjuosia save, o svarbiausia – jis reikalauja vykdyti tuos įpročius ir ritualus iš kitų. Kaip taisyklė,nuo to kenčia žmonės, turintys valdžią. Jie įveda daugybę ritualų savo valdyme. Atsižvelgti į tokius “kvailus” įpročius tenka rimtai, bet tai reikėtų priimti kaip matomą (tikrą) valdininko simptomą, kuris neturėdamas tinkamų tam savybių, ima vadovauti žmonėms (daugelis pavaldinių yra priversti paklusti tokio “vadovo” reikalavimams, kuris juos spaudžia ir išnaudoja).

  DOMĖJIMASIS “3 – NĖRA . CHARAKTERISTIKOS. Nebuvimas psichomatricoje skaitmens 3 reiškia žmogaus polinkį humanitariniams mokslams ir menams.

  Kada mes kalbame apie vaiko (“3-nėra”) interesus, ypač berniuko, tai atsiranda problema. Beveik visi tėvai galvoja, kad užsiėmimas humanitariniais mokslais, ir juo labiau menais, niekaip nesuderinami su vyriškaisiais interesais, ir kaip padarinys – tokie interesai visokiais būdais “stropių” tėvų vaikystėje slopinami. Jie bet kokiomis priemonėmis stengiasi vaikui įdiegti domėjimąsi vyriškais reikalais – technika. Tai ne labai protinga, nes pati gamta formuoja vaiką ir numato jo paskirtį gyvenime. Pagalvokime, ar tik ne menai ir humanitariniai mokslai padėjo pagrindus taikiam žmonijos egzistavimui. Gamta nežino tokių teiginių , kaip gailestis, užuojauta,- joje yra tik stipriojo išsilaikymo principas, tačiau žmoguje tas principas nesuveikia, nors ir atsiranda mėgėjų pamojuoti kumščiais, tačiau ir jie neapsprendžia žmonijos judėjimo pirmyn. Filosofai ir literatoriai suteikia mums šansą suprasti neagresyvų judėjimo pirmyn kelią. Jeigu jūsų vaikas psichomatricoje neturi trejetukų, tai leiskite jam vykdyti savo užduotį žmonėms : jis užsigimęs kurti naujus filosofinius pamąstymus, meną ir kultūrą. Techniką jis priima grynai paviršutiniškai – pagal jos blizgesio ir grožio principą.

  Atkreipdami dėmesį, kad skaitmuo 3 įeina į skirtingas linijas, galima teigti apie jo nestabilius interesus, savo galimybių pažeminimą, kas atveda prie pavėluoto savo asmenybės atskleidimo. Daugelis neturinčių trejetukų taip ir neatskleidžia savęs, nes kai ima suprasti, jau būna vedę (ištekėjusios), turi vaikų, darbą, ir visi bandymai atskleisti savo talentą pradingsta (už jo talentą atsako trečio stulpelio skaitmenys 7- 8- 9.

  Būtina suprasti vieną taisyklę : mes patys sau apsprendžiame senėjimo slenkstį. Jeigu būdamas 20 metų žmogus laiko save pilnai apsisprendusiu, su susiformavusiais įpročiais, tai nenuostabu jeigu pas jį po penkerių metų atsiras raukšlės, o sulaukęs 30-ies atrodys kaip 35-40 metų. Kaip žmogus save greitai susendins, tokiu jis ir taps.

  Pabandyti save atskleisti dar nereiškia pakeisti profesiją arba mesti darbą, kuris jus maitina. Tai būtinybė atskleisti savo talentą ir todėl tai reikia pabandyti padaryti. Jeigu jūs linkęs menams ar humanitariniams mokslams (3-nėra, 6-nėra, daug skaitmenų trečiame stulpelyje, tai imkite piešti, lipdyti, kurti muziką). Nesistebėkite tokiu pasiūlymu, tai būtina jums. Kiekvienas žmogus gyvenimo pabaigoje suveda rezultatus, todėl pagalvokite apie tai, kas po jūsų liks žmonėms , kad galėtų jie jus prisiminti, todėl visais būdais stenkitės atskleisti save.

  DOMĖJIMASIS “3”. CHARAKTERISTIKOS. Jūsų matricoje vienas trejetukas, blogai tai ar gerai? Viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu jūsų tikslas išvystyti savo sugebėjimus, tai jums neabejotinai pavyko, nes jūs galite užsiimti visais mokslais – nuo humanitarinių jūs dar neatsiplėšėte , tačiau ir prie tiksliųjų mokslų dar neprisijungėte. Galima atrasti optimalų variantą ir užsiimti mokslais,kurie randasi tarp paminėtų žinių šakų : gamtos mokslai, ekonomika, juridinė praktika ir t.t. Svarbiausia suprasti, kad išsirinkti krypti jums būtina, nes kitaip jūs pakenksite sau, išbarstydami interesus. Primintina, kad neigiama “3” savybė yra ta, jog ji ne fiksuoja interesų, o išbarsto juos. Todėl pabrėžtina dar kartą, kad būtina žmogui su “3” apspręsti savo interesų linkmę. Jeigu tai nebus padaryta, bus galima teigti, kad žmogus neturi jokio intereso nė vienai žinių sričiai. Tai nutikti gali turint silpną energetiką (“2-nėra”, “2”, “222”).

  Skaitmuo 3 tiesiogiai į santuoką neįtakoja (jei jis nepriskiriamas kokiai nors linijai). Jį sustiprinti nėra jokio sprendimo, nes kalba eina apie žmogaus interesus. Galima tik teigti, kad žmogus aktyviai užsiimdamas tiksliaisiais mokslais ir technika, jau jis ėmėsi stiprinti skaičių 3, tačiau esant tokiai padėčiai, pastebėsime , kad šis skaitmuo “iškrito” iš linijos ir žmogus pastebimai nustojo savybėms jėgų, už kurias atsako linijos : stabilumas, seksualiniai interesai, savęs įvertinimas.

  Geriau jau atskleisti savus talentus tose žmogiškosiose žinių srityse, kur jūs esate labai stiprus. Pagalvokite, kad galima tapti geru inžinieriumi arba ekonomistu, tačiau išnykti iš pasaulio kaip talentingas dailininkas, rašytojas arba koks nors geras specialistas kitose sferose.

  Pagrindinė tokio neužtikrinto žmogaus atsikleidimo priežastis – tėvų vaiko sugebėjimų nežinojimas. Negalima niekada užgniaužti vaiko talento.

  DOMĖJIMASIS “33”. CHARAKTERISTIKOS. Jūsų psichomatricoje du trejetukai, tai reiškia, kad jus traukia domėjimasis tiksliaisiais mokslais ir technika, tačiau tai dar nereiškia, jog jūs drąsiai galite griebtis už tų mokslų. Būtina nustatyti, kokiu būdu jūs galite atskleisti minėtą interesą, o jeigu tokios galimybės nebus, taps aišku į kokią liniją nukreipti jūsų turimus trejetus. Tarkime. Kad esant dviems trejetams, jūsų psichomatricoje yra du 5 (arba daugiau), 22, 6. Šių skaitmenų kombinacija rodo, kad jumyse glūdi stipri logika, gera energija ir jūs – nuotaikos žmogus, kuris gali padirbėti rankomis savo malonumui. Pasiremiant minėtais skaitmenimis, galima išvada – jūs galite tapti puikiu inžinieriumi arba konstruktoriumi, nes jums technologinis procesas yra aiškus.

  Jeigu jūsų psichomatricoje yra 5 (arba 5-nėra), 22. 6-nėra (arba 6), galima teigti, kad jums trūksta logikos. Tai gali privesti prie to, kad dirbdamas su technika, jūs kaupsite patirtį ir po kiek laiko imsite susigaudyti toje technikoje, tačiau dar nereiškia, kad jūs geras technikos žinovas. Nereikėtų bandyti savo jėgų konstruktoriniame darbe, nes logikos trūkumas gali atvesti prie to ,kad tapsite neįgyvendinamų projektų kūrėju. Geriau jau užsiimkite technikos dizainu (išviršiniu apipavidalinimu). Tokiu atveju nebuvimas 5 ir netgi vienas 9 nėra kliūtis, nes kaip tik dizaineris turi stumti konstruktorius įgyvendinti labiau estetišką techniką.

  Kartais potraukis prie technikos gali tapti šeimos bėda, nes kentės buitinė technika (išardyti ir nesudėti laikrodžiai, skutimosi mašinėlės ir t.t.). Tai atsitinka tada, kada žmogus turi daug energijos – “1”, ir neturi 5, o yra vienas 9 – tačiau tai dar nerodo, kad toks žmogus yra stiprus technikoje. Tokiu atveju vaikui geriau pasirinkti profesiją tokią, kad būdamas šalia technikos, dirbdamas su ja, neužimtų jos remontu, nes tai neįmanoma neturint logikos ir atminties. Atminkite, kad profesijų, susietų su technika, daugybė, ir iš jų didžioji dalis nesusieta su remontu (vairuotojas, pardavėjas, operatorius ir t.t.).

  Dviejų trejetukų buvimas įtakoja ir kitų linijų savybes. Trejetukai intymiojoje linijoje žmogų priverčia susidomėti sekso technika, kas gali tapti jo poreikiu, ir tai žinotina kuriant šeimą.

  DOMĖJIMASIS “333”. CHARAKTERISTIKOS. Jūsų psichomatricoje trys trejetukai – tai reiškia, kad jūsų interesas mokslams nestabilus , o tai gali pasireikšti įvairiai. Turėdamas didžiulį potraukį tiksliesiems mokslams ir technikai, žmogus jaučia potraukį ir kitoms mokslo sritims. Jo interesai gali pasikeisti. Geriau,jeigu vienas interesas tampa kito tęsiniu, tada neatsiranda spragos sukauptose žiniose. Labiau optimaliomis galima laikyti tas žinių šakas, kurias naudoja tikslieji mokslai (matematika, fizikos technika), ir todėl savo žinių pritaikymo būtina ieškoti kitų mokslų susilietime su tiksliaisiais mokslais : matematinė lingvistika, kompiuterinė technika, bionika ir t.t. Tokie perėjimai atsiranda pas žmones, kurie psichomatricoje be trijų trejetukų, turi 55 (arba daugiau), 99 (arba daugiau), 22 (arba donorai). Kalba eina apie žmones, kurie turi stiprią logiką (5) arba stiprią atmintį (9) ir kartu dar- gerą energiją.

  Jeigu psichomatricoje skaitmenys 5, 9, 2 išreikšti silpnai, tada interesų permaina pasireiškia kitomis linkmėmis, susietomis su linijomis, į kurias įeina trejetas. Ne per geriausias variantas, kada pas žmogų stipriai išauga savikritika, kartais savimeilė, ir dar blogiau, jeigu žmogus ima reikšti savo ambicijas. Panašioms krizėms save būtina ruošti iš anksto, nes jos, kaip taisyklė, atsiranda dėl nuovargio, emocijų protrūkių arba konfliktų. Nugalėti panašią krizę gana sunku, tačiau sumažinti jos veikimą galima. Į pagalbą turi ateiti artimi žmonės, kurie suprasdami būklės rimtumą, turėtų padėti jam išbristi iš sunkumų : žmonos dėmesys, draugo palaikymas.

  Būtina prisiminti, kad trys dvejetai visada atitinka mokslo interesams, todėl žmogus privalo atskleisti savo galimybes. Labai naudinga, kai skirtingi mokslai susijungia į vieną žmogaus galvoje, kuris prieš tai vienodai domėjosi ir vienu ir kitu mokslu- taip gimsta visiškai naujos disciplinos ir žinios. Vienintelis kas gali žmogui sutrukdyti save realizuoti, tai jo nepasitikėjimas savo jėgomis, tingėjimas, nusilenkimas prieš “autoritetus”, kurie visada neigia viską naują, todėl, kad tai gręsia jų prestižui ir vardui. Kiekvienas žmogus turi teisę sukurti savo hipotezes, o jų teisėtumą patvirtins ar paneigs tik laikas, o ne “mokslo žmogus.

  DOMĖJIMASIS “3333 IR DAUGIAU”. CHARAKTERISTIKOS. Mūsų laikais gana retas ženklas, tačiau kartais sutinkamas. Jis reiškia didžiulį interesą mokslui ir technikai. Galima teigti, kad toks žmogus užsigimęs išradėjas ir konstruktorius. Jeigu psichomatricoje aktyvūs 5 ir 9 (po du ir daugiau skaitmenys), tai būtina užsiimti mokslu tiesiogine prasme, t.y. dirbti mokslo-tiriamuosiuose institutuose ar laboratorijose.

  Jeigu 5 ir 9 išreikšti silpnai, tai nereikėtų atsisakyti realizuoti savo skaitmens 3. Tam yra pakankamai paprastas, tačiau patikimas būdas – parašykite fantastinį romaną, kuriame bus išryškintos jūsų idėjos ir mintys. Kas gali apkaltinti rašytoją už jo nerealias idėjas? Fantastika – būtent ta kryptis literatūroje, kur žmogus gali laisvai išreikšti savo mintis.

  Ištirta, kad naujovės labai sunkiai skinasi gyvenime kelią, nes iš bendro žmonių kiekio tiktai 5-9 procentai mąsto perspektyviai, o kiti tik tobulina jau turimą; kaip tik pastarieji ir trukdo naujų teorijų pripažinimui.

  Analizuodami bet kurio žmogaus psichomatricą, visada teisingai reikia įvertinti joje esančius trejetus – nuo jų juk priklauso profesijos ir žmogaus interesų pasirinkimas. Dar kartą prisiminkime, kad technikoje ir tiksliuosiuose moksluose žmogus gali save realizuoti tik turėdamas psichomatricoje du arba daugiau 5. Jeigu penketuko nėra arba yra tik vienas, tai nereikėtų užsiimti technikos remontu ar jos komplektavimu, nes logikos neturėjimas visada veda prie klaidų. Jeigu penketukai išreikšti silpnai, tačiau trejetukai trys ir daugiau, reikėtu užsiimti dizainu arba rašyti fantastinius kūrinius, kas leis taip pat save realizuoti.

  Pas moteris trejetus dažniausiai susiurbia linijos, kurios kaip tik ir leidžia realizuoti tuos skaitmenis, bet tik ne mokslinėse ar techninėse sferose, o namie, buityje, meilėje, apdaruose. Tai žymiai geriau, negu moteris prarastų svarbias šeimai savybes, pasinerdama į gilius technikos ir tiksliųjų mokslų studijas. Reikėtų priminti, kad po vaiko gimimo bet kuri moteris praranda savo energijos dalį, ir tai būna priežastis pakeisti jos tikslus bei interesus ir tai nepriklauso nuo vyro pagalbos. Matomai vien dėl fiziologinės priežasties vyrai turi daugiau šansų atskleisti savo potencialą. Moterims patarimas – skubėkite !


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account