Pitagoro kvadrato reikšmė 111

  Skaitmuo 1 psichomatricoje atsako už žmogaus charakterį, jo valios savybę , jėgą siekiant valdžios, sugebėjimą apginti savo pažiūras.

  CHARAKTERIS “1” : bevalis, egoistinis. Galima teigti, kad tai vienas iš sudėtingiausiųjų charakterių. Jį turi žmonės prieštaringi savo prigimtimi. Reikalas tame, kad turėdami bevalį charakterį, jie vengia bet kokių sprendimų, stengdamiesi tai užkrauti ant kito žmogaus pečių. Vengdami sprendimų priėmimo, jie atkakliai imituoja veiklą ir pabrėžtinai demonstruoja savo valios savybes . Gal kaip tik dėl to jie visada įsivelia į ginčus bet kokiu klausimu. Kaip būtų keista, jiems absoliučiai nesvarbus ginčo objektas, nes pačiame ginče juos domina tik pergalė, jiems labai reikalingas pasisekimas, todėl visiems bando pademonstruoti savo charakterio jėgą. Dažnai tampa egoistais. Siekdami pergalės, nepastebi kitų žmonių prašymų ir bėdų. Tokie žmonės niekada nepriima skubių sprendimų, pateikdami daugybę sudėtingiausių atsakymų, kuriuos galima suprasti skirtingai, kas jiems suteikia galimybę atsisakyti savų žodžių, arba dar geriau-nepriimti jokių sprendimų. Nebandykite jų kaltinti dėl bevališkumo. Jūs juos užgausite, ir jie paprasčiausiai nepatikės tuo, vėl parodydami savo savybę ginčytis.


  Pasirinkimas partnerio santuokai (charakteris “1”)


  Jeigu charakterį “1” turi moteris, tai jai būtinas vyras su stipriu charakteriu, o būtent “1111” arba “11111”. Su kitais charakteriais gali iškilti problemos, nes moteris visada vertina tvirtą vyro charakterį, to iš jo reikalauja, o svarbiausia – ji visada tikrina vyro stiprumą, įsileisdama su juo į ginčą. Jeigu vyras pradeda jai nusileisti – tai šeimos iširimo pradžia. Ji nepageidauja jo bevališkumo, nes jį vertina tik už charakterio jėgą.

  Jeigu charakterį “1” turi vyras, tai visų geriausiai tiktų sukurti santuoką su moterimi, turinčią charakterį “1” arba “111”. Jeigu vyras visai bevalis, tai galima santuoka su “1111” arba “11111” (tačiau tai išskirtinis atvejis).

  Vyras su charakteriu “1”, neturėdamas valios laukia iš moters paklusnumo, nes visada stengiasi įrodyti savo lyderystę. Tokie vyrai dažniausiai norėtų šalia turėti labiau “silpną” žmoną, nes tokiu atveju jaučiasi saugūs. Jie visada kontroliuoja savo poelgius, žodžius, išsišokimus, kad ne išsiduotų esantys nevalingi.

  Rekomendacijos charakteriui “1”. Tai vienas iš sudėtingiausių charakterių, nes jį aiškinant iškyla prieštaravimai. Pagalvokime, ar gali žmogus būti vienu metu egoistu ir nevalingu. Egoizmas reikalauja savų pažiūrų apgynimo, o bevališkumas- sutikimą su kito žmogaus nuomone.

  Turėdamas bevalį charakterį ir tai žinodamas, žmogus stengiasi paslėpti nuo kitų akių savo trūkumus. Kaip tik dėl to jis užsideda veiklaus žmogaus kaukę, visais savo veiksmais tikindamas jį supančiuosius, kad jis kaip tik turi didelę valios jėgą. Reikia į tokį žmogų įsigilinti. Įsitikinta, kad toks žmogus niekada nediktuoja savo valios kitiems, tačiau būna fanatiškas svetimų idėjų skleidėjas. Įstatymo raidė jam šventa teisybė. Jeigu jam kas nors įteikė dokumentą, apsprendžiantį jo teises (galias), nebandykite su juo ginčytis, jeigu jūs neturite kito dokumento, kuriame apribojamos jo teisės ar atšaukiami įgaliojimai. Tokie žmonės prigimtiniai vykdytojai. Jeigu domina jus kalbėjimo būdas su tokiu žmogumi, neatimant iš jo “pergalės” skonio, tai prisiminkite pokalbio eiliškumą :

  1. Aš sutinku su tavimi…

  2. Tačiau aš asmeniškai pasielgčiau kitaip, o būtent taip…

  3. Tačiau aš su tavimi sutinku. Spręsk pats…

  4. Išlaikykite pauzę, kol jis pateiks savo sprendimo planą. Nenustebkite, nes tai bus jūsų pasiūlytas sprendimas, tačiau jau atsakomybė guls ant jūsų pečių, tačiau juk ir spendimas jūsų.

  5. Rezultatas : jeigu viskas bus gerai, tai jis sprendimą prisiskirs sau. Jeigu bus blogai, tai jis jus apkaltins.

  6. Praleiskite tą repliką pro ausis.

  Jeigu dienotvarkėje yra numatytas klausimas, kuriuo jūs nenorėtumėte rizikuoti, tai nesiūlykite žmogui su charakteriu “1” pasirinkti veiksmus. Vietoje to pateikite jam jūsų sprendimą kaip vienintelį, kuris nereikalauja svarstymo (dar geriau, jeigu tai būtų raštiškas įsakymas ar potvarkis, jeigu tas žmogus jūsų pavaldinys). Vienintelis patarimas: nepiktnaudžiaukite tokiu metodu, nes reikėtų išsaugoti tokiam žmogui galimybę priimti sprendimus.

  Priminimas. Žmogaus egoizmas su charakteriu “1” slypi jo norėjime laimėti bet kokiame ginče, nepriklausomai nuo jo žinių apimties ar kompetencijos. Nesistebėkite, jeigu jis kartoja jums tuos pačius anekdotus, aforizmus, prilyginimus,- tai jo taip pat būdas įgyti pasitikėjimą savimi.

  Jeigu jūsų vaikas turi panašų charakterį, tai pratinkite jį priimti savarankiškus sprendimus. Niekada neskubėkite sužlugdyti jo norų pirmauti, jis ir be jūsų norų pames tą sugebėjimą. Atsimintina, kad yra galimybė pakeisti jo charakterį, panaudojus stipriąsias linijas; charakteriui “1”- tai pirmoji eilutė, pirmasis stulpelis ir dvasinė įstrižainė 1- 4- 7; 1- 2- 3; 1- 5- 9.

  CHARAKTERIS “11”. JO SAVYBĖS. Žmonės, psichomatricoje turintys du vienetukus, pasižymi minkštu charakteriu, labai mėgsta pagyrimus ir visokiais būdais juos uždirbinėja. Dėl tos savybės jie daug padeda kitiems, lengvai pritampa bet kokioje kompanijoje, pastebimi joje, nes stengiasi patraukti kitų dėmesį, kad ateityje galėtų gauti pagyrimus už malonius susitikimus. Jie moka klausyti kitų, tačiau su viena sąlyga, kad kalbantysis nespaustų jų. Jie ir patys labai retai spaudžia kitus. Kartais trūksta tvirtumo savo pažiūroms apginti. Jie siekia tokios profesijos, kad nepriklausytų nuo kitų ir nori, jog kiti girtų, stumia juos pasirinkti gydytojo arba mokytojo profesiją. Jie, kaip taisyklė, save įvertina sumažintai ir todėl kartais nepasiekia užsibrėžto tikslo. Jeigu jų psichomatricoje yra “22” arba “2222” ir daugiau, tai jų iniciatyva suaktyvėja.

  Pasirinkimas partnerio santuokai (charakteris “11”). Turėdamas charakterį “11”, visiškai neverta rūpintis, koks jo partnerio charakteris, nes jis gali sukurti šeimą su bet kokiu žmogumi. Vienintelė sąlyga, kurią reikėtų patikrinti (ypač moterims),- ar moka jūsų išrinktasis jį girti. Tam jis turi turėti energiją “22” arba “2222” ir daugiau. Atkreiptinas dėmesys į lyderiavimo pasiskirstymą šeimoje. Jeigu jūs nesiveržiate į valdžią, tai ieškokite žmonos labiau stipresnės, negu jūs, o jeigu mėgstate valdžią, tai atraskite moterį, kuri jums nusileistų.

  Rekomendacijos charakteriui “11”. Atminkite svarbiausią tokio charakterio bruožą,- laukimą pagyrimų. Jeigu jūs savo vaikui (pas jį “11”) pateikėte sąrašą užduočių visai dienai, tai žinokite, kad jis įvykdęs vieną užduotį lauks pagyrimo ir tik po to ims vykdyti kitas užduotis. Geriausiai pasinaudoti rekomenduotinu planu. Jūs pasakote vaikui, kad jis turi atlikti tik vienintelę užduotį, nes ji geriausiai jam sekasi. Po to imate kalbėti apie reikalus, kuriuos pasiimate sau išeidami į miestą. Kada grįšite namo, tai bus malonu išgirsti, kad vaikas įvykdė ir kai kurias jums priklausančias užduotis- jis laukia atskiro pagyrimo.

  Neverta girti vaiko, jeigu jis psichomatricoje turi 88 arba 55 - jis nemėgsta melagysčių bei apgaudinėjimų- jis “tiesos ieškotojas”.

  CHARAKTERIS “111”. JO SAVYBĖS. Šis charakteris turi gana skambų pavadinimą “auksinis viduriukas”, kas iš karto jį išskiria iš kitų charakterių. Tokie žmonės gali rasti bendrą kalbą su visais. Esmė tame, kad jie esant reikalui gali nusileisti ginče bet kam (netgi “1”). Pagrindinai ką reikėtų žinoti,- negalima tokio žmogaus spausti, nes reikalui esant jis nugalės bet kokį despotą.

  Žmogui su charakteriu “auksinis viduriukas” galimas tik vienintelis perėjimas į naują charakterį: “1” į “8” (mes laikome, kad skaičiaus 8 psichomatricoje nėra). Tada naujasis charakteris atitinka minkštą ir pakenčiamą charakterį. Tas išviršinis apgaulingas minkštumas sužadina norūs tų, kurie siekia vadovauti, panaudoti valdžią ir spaudimą, turinčiam charakterį “111”. Rezultatas- netikėtų emocijų sprogimas ir despotas nugalėtas.

  Pasirinkimas partnerio santuokai (charakteris “111”). Jeigu jūs netrokštate lyderiauti šeimoje, tai parankiausias sutuoktinio labai stiprus charakteris “1111” (labai retai “11111”).

  Jeigu jūs pats linkęs lyderiauti, tai ieškokitės partnerio su charakteriu “11”. Galima sukurti šeimą ir su tuo, kuris turi “111111 ir daugiau”, nes tai labai kantrūs žmonės ir jie nemėgsta lyderiauti šeimoje.

  Rekomendacijos charakteriui “111”. Labai svarbu neprileisti, kad žmogus turėdamas charakterį “111” imtų širsti, taptų kerštingu ir agresyviu. Priežastis paslėpta ne pačiame žmoguje, o jo aplinkoje. Jeigu tėvai nuo vaikystės slopina vaiką, turintį tokį charakterį (“111”), tai galima teigti, kad jiems nusilpo atsakomybės jausmas ir tai stumia valdyti vaiką. Prisiminkite, kad gyvenime viskas juda ratu. Jeigu vienas užmiršta pareigą tėvams, tai jis pats turi pagimdyti vaiką, kuris neturės pareigos jausmo jam pačiam.

  Turint charakterį “auksinis viduriukas”, nebandykite savęs melaginga kantrybe, patikėkite: “klūpoti ant kelių” ne jo natūrai. Atmintini A.Grino žodžiai: “Niekada nedarykite to, dėl ko vėliau gailėtumėtės”. Nusileidęs žmogui dėl gailesčio, po to ims siusti, nes gailestis praeina ir po jo ateina nusivylimas ir pyktis dėl padaryto.

  CHARAKTERIS “1111”. JO SAVYBĖS. Tai valingas ir stiprus charakteris. Tokie žmonės sugeba nusistatyti sau tikslus, žinoma, jeigu jie turi pakankamai energijos. Ginčuose nenusileidžia, tačiau ir neperžengia sau leistinos ribos, nes jie neturi despotizmo jausmo ir visada atsimena apie savo pašnekovą, nesistengia jo užgauti. Toks charakteris geriausiai tinka vyrams-vadovams arba kariškiams. Niekada neužmirškite, kad tai lyderio charakteris, kuris trokšta būti geresniu už kitus. Nereikia galvoti, kad jie visada užsispyrę, nes esant ramiai nuotaikai labai primena tuos, kurie turi “11” – taip pat mėgsta pagyrimus, tačiau neperneša padlaižiavimo ir žaidimo su jais. Pageidautina savyje vystyti asmenybę, kad vėliau ne reikėtų ieškoti kaltų dėl savo atsilikimo. Nebandykite pažeminti to, kas turi “1111”, tai pasibaigs atkirčiu. Tokie žmonės gali sprendimus priimti staiga ir retai atsisako jų.

  Pasirinkimas partnerio santuokai (charakteris “1111”). Partnerio pasirinkimą apsprendžia pačio charakterio jėga. Principas pakankamai paprastas : jeigu vienas žmogus veržiasi į valdžią, tai esantis šalia turi mokėti priimti santuokinio lyderiavimą, o todėl turi turėti minkštą charakterį “1”, “11”, “111” arba charakterio perkrovą “111111 ir daugiau”. Neverta eksperimentuoti su dviem stipriais charakteriais- tai atves prie konflikto. Nepageidautina santuoka su charakteriu “1111” ir “11111”.

  Kada kalba sukasi apie lyderį šeimoje, jį reikia nustatyti pagal charakterio jėgą, ir tik po to priklausomybę pagal lytį (vyrui ar moteriai). Vyrams nereikia pykti, jeigu jie silpnesni charakteriu už žmoną. Tokiems net nereikia stengtis paimti lyderiavimą į savo rankas- tai būsimo šeimos suirimo priežastis. Skriauda kaupiasi po truputi, tačiau tai faktas. Geriau iš anksto išspręsti lyderio vietą šeimoje, tiksliau - būsimoje šeimoje.

  Rekomendacijos charakteriui “1111”. Turėdamas charakterį “1111”, niekada neapgaudinėkite savęs, kad jūs sugebate lengvai užleisti lyderio postą kitam žmogui,- tai tikrai ne taip. Jūs gimęs su lyderio ženklu, o tai reiškia, kad jeigu dėl kažkokios priežasties ne tapote juo (silpna energija ar kas nors kita), tai negalima leisti save pažeminti – tai nepriimtina jums. Svarbiausia, ką reikia žinoti,- kiekvienas žmogus unikalus, ir jeigu jums nepasisekė tapti lyderiu darbe, tai jūs turite galimybę atskleisti savo talentą, kas taip pat jus atves į žinomų žmonių skaičių. Išmokite kariauti su savo tingumu. Jūs sugebate sau kelti tikslus ir jeigu to nedarote, tai reiškia – nenorite. Ateis diena, kada jūs pasigailėsite dėl savo neveiklumo, tačiau bus jau vėlu, tada dėl patirtos skriaudos galėsite tik dūsauti. Jūsų charakteris suteikia jums viską : ir kantrumą, ir tikslo turėjimą, ir savęs normalų įvertinimą, ir stiprumą. Jums niekas negali pamaišyti- jūs patys galite sau tapti kliūtimi.

  CHARAKTERIS “11111”. JO SAVYBĖS. Maksimaliai išreikštas valdžios charakteris. Žmogus eina į tikslą, nekreipdamas dėmesio į šalia esančius ( esant sąlygai, kai to žmogaus psichomatricoje nėra 8, o jis vis tiek veržiasi į valdžią). Tokie žmonės vadinami despotais. Begalinė valdžia – arba jokios valdžios. Retai kas iš jų gali sustoti, nėra ribų jų valdžios troškimui. Toks vaikymasis valdžios kaip tik ir sudaro aplink juos priešišką apsuptį. Galima tiksliai numatyti bet kokio despoto galą, jis pats pagimdo savo perėmėją, kuris “užlips” ant jo pačio. Vienintelis būdas išsaugoti save – savalaikis pasitraukimas nuo valdžios, nes joje nėra ribų (daugelis politinių veikėjų “mindžiojo” vienas kitą). Charakteriui “11111” būtinas kantrumas ir savo talento paieškos.Gyvenine juk galima būti nenugalimu dailininku, poetu, šokėju, aktoriumi ir t.t. Tai visi keliai realizuoti savo charakterį. Tie keliai geri tuo, kad yra lyderiavimas, tačiau nėra despotizmo aukų. Kaip nebūtų keista, tačiau turint “11111” charakterį žmogus turi palikti valdžią. Tada jis tampa mažiau aktyvus, kas primena nevalingą žmogų (perėjimas “11111” į “1” ir “88”), tačiau sprogstantį, kada mažiausias spaudimas iššaukia tokią atsakomąją reakciją, kurios nesitikėjo niekas. Tiktai despoto charakterio ypatumų žinojimas tegali išgelbėti nuo konfliktų.

  Nereikia bandyti despoto kantrybės !

  Pasirinkimas partnerio santuokai (charakteris “11111”). Santuoka galima tik su silpnais charakteriais “1” ir “11”. Neverta bandyti su perkrautu charakteriu “111111 ir daugiau”, nes vyks nuolatiniai barniai, kurie sugriaus šeimą. Visos kitos kombinacijos neleidžiamos. Su kitomis kombinacijomis gali būti sukurtos šeimos, ir sutuoktiniai “prisitrins” vienas prie kito, tačiau problemos išliks. Juo labiau negalimos santuokos su “1111” arba “11111” – tai karas.

  Rekomendacijos charakteriui “11111”. Sunkiausia duoti rekomendacijas tiems, kurie niekada jų nevykdo, nes to nesuvokia dėl savo charakterio jėgos bei tikėjimo savo teisumu.

  Bėkite nuo valdžios – tai jūsų nuopuolis ir netektys. Save išreikškite meistriškumu moksle arba menuose. Atskleiskite savo talentą. Jeigu jūs gyvenate šalia, su žmogumi despotu, tai jūs turite tiktai dvi galimybes: neleisti pasireikšti (atsiskleisti) despotui arba tapti pavaldžiu jam. Jeigu jūs nepernešate pažeminimo ir valdžios jums, tai nekurkite tokios šeimos. O despotui geriausias patarimas,- atminkite, kad šalia yra žmonės.

  Jeigu charakterio “11111” psichomatricoje yra daug skaitmenų 2 ir 4, tai geriausias užsiėmimas – sportas. Jis kaip tik nukreipia energiją į azartą, norą būti pirmu. Ir dar kartą – nesiveržkite į valdžią.

  CHARAKTERIAI “111111 IR DAUGIAU”. JŲ SAVYBĖS. Kai tik vienetukų kiekis viršija penkis skaitmenis, iš karto galima kalbėti apie despoto “perkrovą”, kas reiškia žymų jo charakterio pasikeitimą. Žmogus ima bijoti savo užslėpto charakterio siekti lyderiauti. Save jis įtikina ir supranta, kad jam tapti prezidentu nelemta. Žemesni horizontai jo beveik nedomina. Ir kaip tik toks supratimas, kad visiškos valdžios jam nepasiekti neįmanoma, jis jos atsisako. Savo slaptuosius planus tokie žmonės gali atskleisti tik stipriai apsvaigę nuo alkoholio.

  Jie labai kantrūs ir ramūs. Emocijas išlieja tik susikaupus daug nuoskaudų. Tačiau kada toks momentas ateina, tai užtenka vieno žodžio, kad išsiskirtų galinga susikaupusi energija. Artimiesiems reikia tai žinoti ir stengtis išlaisvinti susikaupusias nuoskaudas po truputi, panaudojant mažesnį energijos pliūpsnį. Tokiems žmonėms tikslo siekimas ir savęs įvertinimas stipriai sumažinti. Pasirenka darbus ne dėl intereso jiems, bet dėl asmeninės laisvės, kurios jie suteikia (nepriklausomybė nuo jokių viršininkų).

  Pasirinkimas partnerio santuokai (charakteris “111111 ir daugiau”). Charakterio perkrova priveda prie to, kad tokie žmonės blogai perneša lyderius ir valdingas asmenybes. Todėl santuokai tinka poros “111”, “11”, labai retai “1111”. Kiti deriniai “perkrauto” despoto netinka. Atmintina, kad pagrindinį šeimos reguliavimą palies tą, kuris sudarė santuoką su turinčiu “111111 ir daugiau”. Bet kokioje šeimoje būtina sudaryti sąlygas, kai esantis su perkrautu charakteriu žmogus, jaustų jo reikalingumą ir vertę. Be abejo, iš jo nebus reikalaujama lyderiavimo, nes jis to ir nesiekia.

  Rekomendacijos charakteriams “111111 ir daugiau”. Tai pati paprasčiausia ir netikusi rekomendacija. Geriau suprasti visiems žinomą (suprantamą, matomą) mintį, kuri išplaukia iš tokio klausimo : “Kas valdė Rusiją Aleksandro Puškino laikais?” Imperatoriaus vardas (Aleksandras) buvo pirmas, o su tuo pačiu vardu Puškinas po juo netgi antruoju nebuvo. Konkretaus žmogaus žinomumas net po jo laikmečio neapibrėžiamas titulu ar padėtimi visuomenėje ir juo labiau materialiais turtais. Talentas- štai matas, kurį apspręs istorija.

  Jeigu jūsų namuose yra žmogus su perkrautu charakteriu, tai reikia jam padėti suprasti tą aukščiau pateiktą mintį. Jam būtina atskleisti savo talentą ir tobulėti. atrastą talentą reikia nuolat saugoti nuo nuoskaudų


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account