Išmintingo seno vyriškio figūra yra Jungian prototipas. Ši figūra kaip senovės dvasinis išminties šaltinisgali pakylėti į sąmonės aukštumas, suteikdama naujas perspektyvas mūsų gyvenime. Kad užmegztum ryšį su prototipu, įsivaizduok save einantį taku per tamsų mišką. Staiga tu prasiverži pro medžius ir išvysti uolėtą kalno viršūnę kylančią virš tavęs. Toliau kurį laiką eidamas taku pamatai senuolį sėdintį oloje. Prisiartink prie jo ir prisistatyk. Apibūdink situaciją ir paprašyk pagalbos. Ką jis atsako? Tai gali būti išreikšta žodžiais, veiksmais ar vaizdais. Kaip jo atsakymas įtakoja tavo nelengvą  padėtį?

Jūra yra pasąmonės metafora. Įsivaizduojamos kelionės į jūrą mus daug išmoko. Įsivaizduok save valtyje ant vandenyno kranto. Ką matai, kai žiūri į vandenį? Įsivaizduok,
kad nardai. Plauk lėtai. Pakviesk gelmių gyventojus susipažinti ir pabendrauti. Klausyk, ką jie sako. Dabar sugrįšk į paviršių. Kiekvieną kartą, kai vėl medituosi, nerk giliau į vandenyną tam kad pagilintumei patirtį.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account