Pasak graikų mito, Herkulas parodo savo heroizmą, pasirinkdamas 12 sunkių užduočių kančios už savo nuodėmes. Atlikdamas vieną užduotį, jis nuduria hidrą  - devyngalvę vandens gyvatę. Prisimink Herkulo mitą ir įgauk  stiprybės išlikti dorovingu net atkaklioje kovoje.

Kartais medituojant tam tikri vaizdai iškyla netikėtai. Kad suprastume jų reikšmę, galime juos nupiešti. Turėk po ranka popieriaus ir pieštukų medituodamas, kad galėtum nupiešti vaizdus. Piešimas gali tapti nevaldomas. Piešinys gali išeiti visai netoks negu planuota. Apmąstyk galutinį rezultatą. Tegul prasmė ateina pati.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account