Ties tamsa, kuri yra virš šviesos, mes meldžiamės, kad galėtume sugrįžti, ar prarandant regėjimą ir išmintį, galėtume matyti ir žinoti tai, kas pralenkia regėjimą ir žinias – nematant ir nežinant – tai yra tikrasis regėjimas ir išmintis. Dionysius (500 po kr.)

Susidraugausiu su savimi be jokio šiurkštumo. Suprasiu tiesą apie save nesvarbu, kokia ta tiesa bus.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account