Aš esu tu, Dieve... tavo siela ir mano siela yra kaip dvi lempos skleidžiančios vieną šviesą. al Halla (858-922)

Žinoti, kad niekas nežino yra, geriausia. Nežinoti, kad kažkas žino, yra sunkiausia.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account