Vakarykštės svajonės šnabžda tau; rytdienos svajonės vilioja. Tačiau yra nūdiena, kur aš privalau gyventi, kai gyvenimo srovė pagreitina kraujo cirkuliaciją, suintensyvina kiekvieną gyvenimo momentą.

Pasak graikų mitologijos Zeus paleido 2 erelius iš skirtingų žemės pakraščių, kad atrastų pasaulio centrą. Ereliai susitiko ties Delfi, ir Zeus pažymėjo tą vietą padėdamas didelį
akmenį, pavadinęs „centras“ (bamba). Medituok ties savo centru, kad jį sustiprintum. Atsisėsk patogiai, suglausk abu kumščius ir švelniai spausk bambą. Sukoncentruok dėmesį į bambą ir stebėk kumščių judesius.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account