Žinoti, kad niekas nežino yra, geriausia. Nežinoti, kad kažkas žino, yra sunkiausia.

Jeigu gali išlaikyti aiškią mintį, tada niekas tavęs neišmuš iš vėžių.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account