Tai pat, sukurk savo ateities universitetą. Perversk žurnalus laikydamas mintyse klausimą: „Kur aš noriu eiti“? Iškirpk žaviausius vaizdinius, prisek prie lentos ir naudok universitetą kaip meditacijos dėmesio centrą.

Geriau tegul nurimsta protas negu kūnas: kai dvasioj ramu, kūnas ramus.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account