Geriau tegul nurimsta protas negu kūnas: kai dvasioj ramu, kūnas ramus.

Yra tik du besitęsiantys testamentai, kuriuos galime duoti vaikui. Viena yra šaknys, kitas – sparnai.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account