Pasak Pagano, tikėjimas pilnatimi yra laikas, kai atnaujinamos jėgos ir ruošiamasi naujoms rizikoms.Kad tai pasiektum, medituok per pilnatį. Leisk spindinčiam baltam diskui užpildyti tavo sąmonę. Įsivaizduok, kad balta šviesa suteikia tau jėgos ir energijos.

Yra rabiniškas posakis: Neapribok vaiko mokymąsi vien savais standartais,nes jis gimė kitu laiku. Duok vaikui laisvę pačiam tyrinėti pasaulį. Jeigu nerimauji dėl saugumo tau nežinomose srityse, eik šalia jo ir tyrinėk kartu. Tegul tavo vaikai tampa tavo gidais iš naujo atrandant pasaulį.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account