Sėdėti pavėsyje gerą dieną ir žiūrėti į žalumą yra puikiausias būdas atsipalaidavimui.

Gyvenime sutinkame žmones su įvairiausiais poreikiais ir norais. Kad patenkintume tuos poreikius ir neišsektume, įsivaizduok save kaip gilų šaltinį tikros energijos. Išvysk tuos žmones aplink save – šeimą, draugus ir kolegas – traukiančius galias tokias kaip meilę, ramybę ir išmintį iš tavo šulinio.Po to įsivaizduok, kaip tu atsigavai.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account