Draugystė lekia per pasaulį nešdama mums visiems kvietimus atsibusti ir džiūgauti.

Durys į žmogaus širdį gali būti atidaromos iš vidaus.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account