Be abejonės, žmogus kažką garbins. Mes galime pagalvoti, jog mūsų duoklė yra sumokama tamsiose mūsų širdies nišose, paslaptyje, bet ji išlys. Tas, kuris valdo mūsų fantazijas ir mūsų mintis, sąlygos mūsų gyvenimus ir mūsų charakterį. To pasekoje reikalingas atsargumas, pasirenkant ką garbinti. Mes tampame tais, kuriuos garbiname.

Gyvendamas nusileisk ant žemės. Galvodamas laikykis paprastumo. Konfliktuodamas būk sąžiningas ir geranoriškas. Vadovaudamas nesistenk kontroliuoti. Darbe daryk, kas tau patinka. Šeimyniniame gyvenime būk pilnavertis dalyvis.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account