Gyvenime nieko nėra užtikrinto – mes amžinai suklystame dėka nežinojimo tuštybės. Negalėdami jaustis patogiai su šiuo neužtikrintumu, mes užmerkiame savo gyvenimo akis nuo pilno potencialo, glaudžiai priguldami įpročių ir rutinos saugumo iliuzijos. Kaip bebūtų, kad gyventumėm pilnatvišką gyvenimą privalome atmerkti akis ir priimti baimę nežinomybei. Mes privalome likimui duoti sužaisti jo vaidmenį. Laikas nuo laiko mes privalome rizikuoti.

Vietinių amerikiečių tradicijose šventas ir kasdieninis nėra priešingybės. Netgi eiliniai veiksmai atliekami kiekvieną dieną įgauna gilią prasmę ir svarbą – požiūris, kuris ugdo ramų pasitenkinimą. Mes galime šį požiūrį tobulinti savyje, suteikdami prasmę visa tai ką darome; tai darydami suvokiame mūsų gyvenimo šventumą.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account