Mistinė būtybė sfinksas turi žmogaus, liūto, erelio ir jaučio bruožų. Senieji Egiptiečiai statė sfinksų statulas šalia šventų vietų  saugumo sumetimais. Įsivaizduok sfinksą susidedantį iš 4 gyvūnų, kurių bruožai tau imponuoja gyvenime. Prisimink savąjį sfinksą, kai jautiesi nesaugus.

Jeigu mes neatsargūs, meditacija gali tapti dar vienu dalyku, kai mes galvojame, kad mums reikia save tobulinti – tipiškas požiūris mūsų perfekcijonistinės kultūros. Faktiškai tikra ramybė ateina iš buvimo su tuo, su kuriuo dabar esame, o ne su idealiu asmeniu, su kokiu ateityje tikimės būti. Jeigu mes įsivaizduojame meditaciją kaip procesą be aiškiai apibrėžto rezultato, mes sukuriame vietą, kurioje sėdime su savimi, tyliai stebėdami mintis ir jausmus leisdami sau būti.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account