Kai susiduriame su kančia, atrodo, kad nieko negalime padaryti. Bet laiko eigoje mes pamatome kitas galimybes. Kad būtume atjaučiantys, mums nereikia taisyti kitų gyvenimų ar keisti pasaulį. Mes tiesiog turime atverti savo širdis.

Nepamiršk, kad žemė džiaugiasi jausdama tavo basas pėdas ir vėjas nori žaisti su tavo plaukais.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account