Kiekviena mūsų mintis, kiekvienas įsivaizduojamas vaizdas yra mūsų ateities realybės sėkla. Kad būtumėm laimingi mes turime save matyti laimingais. Pirmiausia galvok apie pačią laimės idėją, paklausk savęs kiek tau ji reiškia protiniame, emociniame ir dvasiniuose lygiuose. Įsivaizduok save laimingu, spinduliuojančiu iš vidaus. Koks tai jausmas? Kaip elgiesi? Kaip kiti į tave reaguoja? Repetuok mintyse šią laimės būseną, įkūnyk ją kartojant per dieną savo mintyse, jausmuose ir veiksmuose. Pritaikyk šį pratimą suderinti bet kokią būseną, kurią norėtumei įgyti savo gyvenime, tokią kaip meilė ar taika, ramybė ar aktyvumas ...

Šis simbolis naudojamas šamanų tradicijose, gyvenimo įvairovei apibūdinti. Jis apibūdinamas kaip medis turintis lapus, žiedus ir vaisius, atvaizduojantį kiekvieną gyvenimo tarpsnį. Šaknų ir šakų susijungimas sukuria begalinį energijos ciklą. Medituok ties pasaulio medžiu, kad pats pasikrautum.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account