Kartais medituojant tam tikri vaizdai iškyla netikėtai. Kad suprastume jų reikšmę, galime juos nupiešti. Turėk po ranka popieriaus ir pieštukų medituodamas, kad galėtum nupiešti vaizdus. Piešimas gali tapti nevaldomas. Piešinys gali išeiti visai netoks negu planuota. Apmąstyk galutinį rezultatą. Tegul prasmė ateina pati.

Užsimerk ir įsivaizduok planetą Žemę. Aptik globalines žaizdas karo, bado, miškų išnykimą, urbanizaciją, užterštumą. Dabar įsivaizduok žemę apsuptą tyros baltos šviesos, kuri paverčia žmonių širdis tyras, pripildo teigiamos energijos. Stebėk, kaip žaizdos pradeda  iš lėto gyti.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account