Aš viską darau, kad palengvinčiau pasauliui kančias; prisimindamas pasirūpinti savimi, aš rūpinuosi kitais.

Hindu mitologijoje beždžionių karalius Hanuman rodo visišką atsidavimą Ramai, dievybės Vishnu inkarnacijai. Kad įrodytų savo lojalumą Hanuman atveria savo krūtinę, kad atskleistų Ramai ir jo žmonai Sitai meilę esančią jo širdyje. Medituojant įsiklausyk į širdį, kad įsiklausytum, kas slypi joje. Atiduok širdį teigimai meilės jėgai.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account