Neverk; nesipiktink. Suprask.

Nors visas pasaulis pilnas disonanso, čia yra ramybės sėklos, kurios išsimėto ir įleidžia šaknis netikėčiausiose vietose. Jos net auga tarp bombų skeveldrų. Jos auga, kur širdis tyra. Tie, kurie jas mato, žino, kad pasaulis yra sodas ne laukymė.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account