Apžiūrėk gležnas gyslas, išsiplėtusias nuo lapo kamieno. Jos suteikia vaizdą, kiek daugybė kelių yra gyvenime. Panaudok šį vaizdą atspindėti tave, sekantį savo kelią, atgal į kamieną. Pastebėk, kaip kiekvienas pasirinkimas, kurį gyvenime atlikai, prisidėjo prie to, kur esi dabar. Tai padės priimti, kad visa tavo patirtis tave išmokė kažko naujo, ir vedė tave tolyn tavo asmeninėje kelionėje.

Mūsų gebėjimas suvokti tiesą dažnai mūsų įsitikinimų yra iškreipiamas. Kad suprastum savo įsitikinimus, galvok apie dabartinę situaciją. Stenkis nustatyti įsitikinimus, kurie privertė tave veikti. Dabar persikelk į ankstyvąją vaikystę, kad sužinotum, kas nulėmė šiuos įsitikinimus – tikriausiai tėvų ir mokytojų pamokymai. Kuo geriau suvoksi, kodėl tavo įsitikinimai iškreipti, tuo geriau suvoksi tiesą. Panašiai apmąstyk kolegos ar partnerio veiksmus, kad geriau suprastum ir jų elgseną.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account