Nors ir dažnai patiriame išmintį intuityviai, tai pat dažnai ignoruojame tikruosius nukreipimus, kad eitumėm prie priežasčių, mūsų pačių žemiškųjų impulsų, ar kitų žmonių idėjų. Kada beišgirstum tylųjį intuicijos balsą, atkreipk dėmesį į duodamus patarimus. Jeigu racionali logika konfliktuoja su intuicija įsivaizduok iš tavo širdies judantį šviesos kamuolį, kuris užpildo tavo protą tiesa, parodydamas tikrąją kryptį tavo veiksmams.

Ties tamsa, kuri yra virš šviesos, mes meldžiamės, kad galėtume sugrįžti, ar prarandant regėjimą ir išmintį, galėtume matyti ir žinoti tai, kas pralenkia regėjimą ir žinias – nematant ir nežinant – tai yra tikrasis regėjimas ir išmintis. Dionysius (500 po kr.)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account