Užmerk akis ir įsivaizduok apvalymo vandenį, bėgantį per tavo viršugalvį į tave. Gilyn į tavo būtį ir tuomet laukan, per kojas. Vanduo atneša pozityvias molekules, pakrautas „galėjimo“ dvasios, kurios pakeitė visas negatyviąsias „negaliu“ molekules. Meditacijos gale jautiesi atsinaujinęs ir suteikęs pirmumo teisę pozityviems veiksmams.

Tikra atjauta teka greitai, tarsi mes būtume susižeidę, tačiau nesusilpninę savo jėgų. Japonų pasakymas

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account