466 Virimas su meile. Kai maistas paruošiamas su meile, maistas gali teikti emocinį ir fizinį pasitenkinimą tiems, kurie valgo. Prieš pradedant virti, kaip prieš ritualą, nusiplauk rankas ir palaimink jas ir išsivalyk mintis giliai kvėpuodamas. Kai ruoši maistą, turėk omenyje tuos, kuriuos tu maitinsi, ir įsivaizduok meilę einančią iš tavo širdies per tavo rankas į maistą. Atlik kaip ceremoniją.

Užjausti kitus dėl jų silpnybių, mes turime atpažinti ir užjausti gailestį mūsų silpnybėms.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account