Įvairovė šeimoje turėtų būti meilės ir harmonijos priežastis, panašiai kaip muzikoje, kur daug skirtingų natų susilieja, kad sukurtų puikų akordą.

Pagal Vedų raštus OM yra pirmapradis garsas, iš kurio buvo sukurta visa visata. OM mantros naudojimas sujungia mus su visatos šaltiniu. Kartodamas OM mantrą išlaikyk garsą kuo ilgiau, atkreipk dėmesį į vibracija, kurias patiri einančias per visą tavo kūną. Alternatyviai kartok „vienybė“, „taika“ arba bet kokį žodį su ypatingu rezonansu (950).

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account